Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kärlek – en ovärderlig egenskap

Kärlek – en ovärderlig egenskap

APOSTELN PAULUS skrev om nio egenskaper som vi kan utveckla med hjälp av den heliga anden. (Gal. 5:22, 23) De här vackra egenskaperna ingår i ”den nya personligheten” och brukar tillsammans kallas för ”andens frukt”. * (Kol. 3:10) Andens frukt växer fram när den heliga anden flödar obehindrat i någons liv. Det kan jämföras med ett träd som bär riklig frukt tack vare att det planterats vid flödande vatten. (Ps. 1:1–3)

Den första delen av andens frukt är den ovärderliga egenskapen kärlek. Hur viktigt är det med kärlek? Paulus sa att han inte var någonting utan den. (1 Kor. 13:2) Men vad är kärlek egentligen? Hur kan vi få vår kärlek att växa och bli en del av vår personlighet?

VAD ÄR KÄRLEK?

Det kan vara svårt att sätta ord på vad kärlek egentligen är, men Bibeln beskriver hur den får en person att tänka och vara mot andra. Kärleken är ”tålmodig och omtänksam”, ”den gläder sig med sanningen” och ”den fördrar allting, tror allting, hoppas allting” och ”uthärdar allting”. En kärleksfull person bryr sig uppriktigt om andra och vill vara en vän som ställer upp i vått och torrt. En person som däremot brister i kärlek har svårt att förlåta och är svartsjuk, stolt, respektlös, självisk och lättstött. Kärleken kan sudda bort sådana negativa drag och göra oss osjälviska. (1 Kor. 13:4–8)

JEHOVAS OCH JESUS PERFEKTA EXEMPEL

”Gud är kärlek.” (1 Joh. 4:8) Ja, kärlek är själva drivkraften till allt som Jehova gör. Jehova sände sin son för att han skulle ge sitt liv för oss, och det är historiens största kärlekshandling. Aposteln Johannes skrev: ”Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall, att Gud har sänt sin enfödde Son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son som ett försoningsoffer för våra synder.” (1 Joh. 4:9, 10) Guds kärlek gör det möjligt för oss att få förlåtelse, hopp och liv.

Jesus gjorde Guds vilja och visade hur mycket han älskar oss. I Hebréerna 10:9 står det att Jesus sa: ”Se! Jag har kommit för att göra din vilja.” Och i vers 10 sägs det: ”I kraft av nämnda ’vilja’ har vi blivit helgade genom offret av Jesu Kristi kropp en gång för alla.” (Hebr. 10:9, 10) Den största kärlek någon kan visa är att ge sitt liv för sina vänner, och ingen människa har visat större kärlek än Jesus. (Joh. 15:13) Vi är visserligen ofullkomliga, men vi kan ändå efterlikna Jehovas och Jesus sätt att visa kärlek. Vi ska se närmare på hur vi kan göra det.

 ”VANDRA I KÄRLEK”

Paulus uppmanar oss: ”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn, och fortsätt att vandra i kärlek, alldeles som Kristus också älskade er och utlämnade sig själv för er.” (Ef. 5:1, 2) Vi kan ”vandra i kärlek” om vi jobbar på att visa den egenskapen i vardagen. Det bör märkas på det vi säger men framför allt på det vi gör. Johannes skrev: ”Låt oss inte älska med ord eller med tungan utan i gärning och sanning.” (1 Joh. 3:18) Ett exempel på det är vårt predikande. Vi älskar Jehova och våra medmänniskor, och det gör att vi vill berätta om de goda nyheterna för andra. (Matt. 24:14; Luk. 10:27) Det märks också att vi vandrar i kärlek när vi har tålamod, visar omtanke och är förlåtande. Vi tänker på rådet: ”Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra.” (Kol. 3:13)

Kärlek bör inte förväxlas med att man är känslostyrd. Vi kan ta ett exempel: En förälder skulle kunna låta känslorna ta överhanden och lyda sitt barns minsta vink för att få det att sluta gråta. Men de flesta inser att man som förälder ibland måste säga ifrån och att det egentligen är det bästa för barnet. Så även om Jehova är som en kärleksfull förälder tillrättavisar han oss ibland. (Hebr. 12:6) Självklart måste vi komma ihåg att ingen är perfekt. Men om vi ser att någon behöver ett råd, kommer kärleken att få oss att försöka hjälpa den personen. (Ords. 3:11, 12) Vem som helst kan råka såra någon, så vi kan alla bli bättre på att visa kärlek. Nu ska vi se på tre steg som kan göra oss mer kärleksfulla.

HUR VI KAN ODLA KÄRLEK

Steg 1. Be Jehova om helig ande. Den heliga anden får kärlek att växa, och Jesus sa att Jehova kommer att ”ge helig ande åt dem som ber honom”. (Luk. 11:13) Vi kan successivt bli mer kärleksfulla om vi ber till Jehova och medvetet försöker ”vandra genom ande”. (Gal. 5:16) Om du är äldste kan du till exempel be att den heliga anden ska hjälpa dig att vara varm och empatisk när du ger andra råd från Bibeln. Och om du är förälder kan du be att Guds ande ska hjälpa dig att behärska humöret, så att du kan tillrättavisa dina barn utan att vara arg.

Steg 2. Begrunda hur Jesus alltid visade kärlek trots att han blev illa behandlad. (1 Petr. 2:21, 23) Det här kan hjälpa oss om någon handlat fel eller varit orättvis mot oss. I sådana situationer kan vi stanna upp och fråga oss själva: ”Vad skulle Jesus ha gjort?” Det hjälpte en syster som heter Leigh att inte göra något ogenomtänkt. Hon berättar: ”En tjej på mitt jobb skickade ut ett mejl med negativa och kritiska kommentarer om mig. Jag blev jätteledsen. Men jag stannade upp och frågade mig själv hur Jesus skulle ha behandlat henne. Jag kom fram till att helt enkelt låta det passera och inte göra en grej av det. Så småningom fick jag veta att den här tjejen hade allvarliga hälsoproblem och inte alls mådde bra. Hon kanske inte ens menade allt hon skrev om mig. Jag kunde visa kärlek tack vare att Jesus är min förebild.” Jesus exempel hjälper oss alltid att vara kärleksfulla.

Steg 3. Låt ditt tänkesätt formas av osjälvisk kärlek. Ett sådant tänkesätt kännetecknar sanna kristna. (Joh. 13:34, 35) Bibeln uppmanar oss att ha samma ”sinnesinställning” som Jesus hade. Han lämnade himlen och gav upp allt för vår skull. Han gav till och med sitt liv för oss. (Fil. 2:5–8) Gör allt du kan för att agera lika osjälviskt som Jesus. Då kommer dina tankar och känslor så småningom att bli mer Kristuslika. Det innebär att vi börjar tänka mer på andra än  på oss själva. Vilka positiva effekter får det här?

DE POSITIVA EFFEKTERNA

Det vi vinner på att visa kärlek är bestående. Vi kan nämna två exempel:

Vilka positiva effekter får vi uppleva när vi visar kärlek?

  • EN INTERNATIONELL ANDLIG FAMILJ. Våra bröder och systrar finns över hela världen, och vi älskar verkligen varandra. Vart vi än kommer vet vi att vår andliga familj kommer att ta emot oss med öppna armar. Det är helt underbart att få vara älskad av ”hela skaran av ... [våra] bröder i världen”. (1 Petr. 5:9) En sådan kärlek finns inte någon annanstans!

  • FRID. Vi ”har fördrag med varandra i kärlek” och håller ihop med ”fridens sammanhållande band”. (Ef. 4:2, 3) Det här blir extra påtagligt under våra möten och sammankomster. Den gemenskap vi upplever är ett ovanligt fenomen i dagens splittrade värld. (Ps. 119:165; Jes. 54:13) Vi visar äkta kärlek när vi gör allt för att bevara friden med andra, och det är något som gör vår himmelske Far stolt. (Ps. 133:1–3; Matt. 5:9)

”KÄRLEKEN BYGGER UPP”

Paulus skrev: ”Kärleken bygger upp.” (1 Kor. 8:1) Hur då? Svaret finner vi i Paulus första brev till korinthierna i det 13:e kapitlet, som ofta kallas ”kärlekens lov”. En sak som tas upp där är att vi ska tänka på vad som är bäst för andra. (1 Kor. 10:24; 13:5) Kärleken är hänsynsfull, omtänksam, tålmodig och vänlig, och den kan därför bygga upp en varm atmosfär i familjen och i församlingen. (Kol. 3:14)

Den kärlek som är allra mest uppbyggande är den som vi alla känner för vår Gud. Den här kärleken får människor att tjäna Jehova ”skuldra vid skuldra” oavsett bakgrund, nationalitet och språk. (Sef. 3:9) Det är verkligen värt alla ansträngningar att visa den här ovärderliga delen av andens frukt varje dag.

^ § 2 Det här är den första artikeln i en serie på nio, som kommer att behandla varje del av andens frukt.