Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Varför är Matteus och Lukas skildringar om Jesus tidiga år inte likadana?

Matteus och Lukas beskrev händelserna kring Jesus födelse och tidiga år ur olika perspektiv, och därför skiljer sig deras skildringar åt.

Matteus skrev huvudsakligen om sådant som handlade om Josef. Han berättade om Josefs reaktion när han fick reda på att Maria var gravid, drömmen där en ängel förklarade för honom hur det låg till och hur han sedan hanterade situationen. (Matt. 1:19–25) Vi kan också läsa om när en ängel visade sig för Josef i en dröm och hur han sedan lydde uppmaningen att fly till Egypten med sin familj. Senare skrev Matteus att en ängel uppmanade Josef att återvända till Israel, och han gjorde som ängeln sa och flyttade till Nasaret med familjen. (Matt. 2:13, 14, 19–23) I Matteusevangeliets två första kapitel nämns Josefs namn sju gånger, men Marias namn nämns bara fyra gånger.

Lukas däremot var mer fokuserad på Maria. Han skrev om när ängeln Gabriel kom till henne, när hon besökte sin släkting Elisabet och när hon lovprisade Jehova. (Luk. 1:26–56) Lukas återgav också det Simeon sa till Maria om vad Jesus skulle drabbas av längre fram. Sedan beskrivs familjens resa till templet när Jesus var tolv år. Även i det här fallet fokuserade Lukas mer på Maria och citerade hennes ord, inte Josefs. Dessutom nämnde han hur mycket Maria påverkades av de här händelserna. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) Marias namn finns med tolv gånger i de två första kapitlen i Lukasevangeliet, medan Josefs namn bara nämns tre gånger. Vi kan alltså dra slutsatsen att Matteus mest beskrev Josefs tankar och beslut och att Lukas riktade in sig mer på Marias upplevelser.

Båda evangelieskribenterna tar med Jesus släktregister, men de skiljer sig från varandra. Matteus skrev ner Josefs härstamning. Det var för att visa att Jesus, som Josefs adoptivson, hade laglig rätt att bli kung. Josef var släkt med kung David i rakt nedstigande led genom Davids son Salomo. (Matt. 1:6, 16) Lukas däremot skrev ner Marias släktlinje för att visa att Jesus även biologiskt sett var en av Davids avkomlingar och därför hade rätt att bli kung. (Rom. 1:3) Maria var släkt med kung David genom hans son Natan. (Luk. 3:31) Varför finns då inte hennes namn med i Lukas släktregister? Därför att de officiella släktregistren bara brukade ha med männens namn. Så när Lukas kom till Heli, Marias far, skrev han att Josef var Helis son. Men det var underförstått att Josef var hans svärson. (Luk. 3:23)

Släktregistren i Matteus och Lukas visar tydligt att Jesus var den utlovade Messias. Det var allmänt känt att Jesus härstammade från David, så inte ens fariséerna eller sadducéerna kunde ifrågasätta hur det låg till. Och vi i våra dagar får en starkare tro av att ha tillgång till Jesus släktregister, för det är ett bevis på att vi alltid kan lita på Jehovas löften.