Johannes första brev 4:1–21

4  Ni älskade, tro inte på varje inspirerat uttalande.*+ Pröva de inspirerade uttalandena* för att se om de kommer från Gud.+ Många falska profeter har nämligen gått ut i världen.+  Så här vet ni om ett inspirerat uttalande kommer från Gud: Varje inspirerat uttalande som erkänner att Jesus Kristus har kommit som människa, det kommer från Gud.+  Men varje inspirerat uttalande som inte erkänner Jesus kommer inte från Gud+ – det är antikrists inspirerade uttalande. Ni har hört att det skulle komma,+ och det har redan spritt sig i världen.+  Ni står på Guds sida,* mina kära barn, och ni har segrat över dem,*+ för han som är i gemenskap med er+ är större än han som är i gemenskap med världen.+  De står på världens sida,+ och därför talar de om det som kommer från den här världen, och världen lyssnar på dem.+  Vi står på Guds sida. Den som lär känna Gud lyssnar på oss.+ Den som inte står på Guds sida lyssnar inte på oss.+ Det är så vi kan skilja sanna inspirerade uttalanden från falska inspirerade uttalanden.+  Ni älskade, låt oss fortsätta att älska varandra,+ eftersom kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.+  Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, eftersom Gud är kärlek.+  På detta sätt blev Guds kärlek till oss tydlig: Gud sände sin enfödde son+ till världen för att vi skulle få liv genom honom.+ 10  Denna kärlek består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son som ett försoningsoffer*+ för våra synder.+ 11  Ni älskade, eftersom det är med en sådan kärlek som Gud har älskat oss är vi skyldiga att älska varandra.+ 12  Ingen har någonsin sett Gud.+ Om vi fortsätter att älska varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek blir fulländad i oss.+ 13  Vi vet att vi förblir i gemenskap med honom och han i gemenskap med oss, eftersom han har gett oss sin ande. 14  Dessutom har vi själva sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son för att rädda världen.+ 15  Om någon erkänner att Jesus är Guds son+ förblir Gud i gemenskap med honom, och han förblir i gemenskap med Gud.+ 16  Och vi har lärt känna och tror på den kärlek som Gud har visat oss.+ Gud är kärlek,+ och den som fortsätter visa kärlek* förblir i gemenskap med Gud, och Gud förblir i gemenskap med honom.+ 17  På det här sättet har kärleken blivit fulländad hos oss, för att vi ska kunna vara frimodiga*+ på domens dag. Som han* är, sådana är vi i den här världen. 18  Det finns ingen fruktan i kärleken,+ för den fulländade* kärleken jagar bort fruktan. Fruktan håller oss tillbaka. Den som behärskas av fruktan har alltså inte blivit fulländad i kärleken.+ 19  Vi älskar därför att han först älskade oss.+ 20  Om någon påstår att han älskar Gud och ändå hatar sin broder, då är han en lögnare.+ För den som inte älskar sin broder,+ som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.+ 21  Och vi har fått detta bud från honom: Den som älskar Gud, han ska också älska sin broder.+

Fotnoter

Ordagrant ”andarna”.
Ordagrant ”varje ande”.
Dvs. de falska profeterna.
Eller ”Ni är av Gud”.
Eller ”för att skapa försoning”.
Eller ”som förblir i kärleken”.
Eller ”tala fritt och öppet”.
Dvs. Jesus.
Eller ”fullkomliga”.

Studienoter

Media