Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Messias

Messias

Bibeln förutsade att Messias skulle komma till världen och befria människor från sjukdom, lidande och död. Var Jesus den utlovade Messias?

Hur skulle man kunna känna igen Messias?

Bibelns profetior visar att Messias, eller Kristus, skulle fylla två olika roller under två olika tidsperioder. * I sin första roll skulle han vara människa. För att man helt säkert skulle kunna känna igen honom förutsade bibelskribenter många detaljer kring hans liv och tjänst. Ett av de främsta syftena med Bibelns profetior var faktiskt ”att vittna om Jesus”. (Uppenbarelseboken 19:10)

Det Jesus gjorde som människa visar vad han ska göra i större skala som mäktig andevarelse.

VAD BIBELN SÄGER

Messias skulle ...

Jesus uppfyllde alla dessa profetior och många fler. Han botade också sjuka och uppväckte döda. Därigenom gav han oss ytterligare bevis för att han var Messias. Underverken gör också att vi i högre grad kan lita på Bibelns löften om att han ska göra samma sak i global skala i framtiden. (Lukas 7:21–23; Uppenbarelseboken 21:3, 4) När Jesus hade uppstått satte han sig på Guds ”högra sida” i väntan på att få fullgöra sina uppgifter som Messias. (Psalm 110:1–6)

”Inte kan väl Messias göra fler tecken, när han kommer, än den här mannen har gjort?” (Johannes 7:31, Bibel 2000)

 Hur kommer Messias att fullgöra sina uppgifter?

Judarna på Jesus tid trodde att Messias skulle befria dem från romerskt styre och återupprätta kungariket Israel. (Apostlagärningarna 1:6) Det var först senare som de judiska efterföljarna till Jesus förstod att han skulle fullgöra rollen som Messias i himlen som en andevarelse med stor myndighet. (Matteus 28:18)

VAD BIBELN SÄGER

I sin andra roll ska Messias ...

Jesus fullgjorde sin första roll som Messias. Han kommer också att fullgöra sin andra. Han sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet.” (Johannes 14:6) Vi gör därför väl i att lära oss så mycket som möjligt om honom.

”I hans dagar skall den rättfärdige blomstra, och fred i överflöd, tills månen inte mer är. Och han skall ha undersåtar ... till jordens ändar.” (Psalm 72:7, 8)

^ § 5 Ordet ”Messias” kommer från hebreiskan. ”Kristus” är en motsvarighet som kommer från grekiskan. (Johannes 1:41)

^ § 7 Den första bibelhänvisningen här är profetian, den andra är uppfyllelsen.