Jesaja 61:1–11

61  Den suveräne Herren Jehovas ande är över mig,+för Jehova har smort mig till att förkunna goda nyheter för de ödmjuka.+ Han har sänt mig för att läka* dem som har ett förkrossat hjärta,för att förkunna att fångar ska bli friaoch att de fängslades ögon ska öppnas helt,+   för att förkunna ett välviljans* år från Jehovaoch en hämndens dag från vår Gud,+för att trösta alla sörjande,+   för att ta hand om dem som sörjer över Sion,för att ge dem en huvudprydnad i stället för aska,jublets olja i stället för sorg,lovprisningens mantel i stället för förtvivlans ande. Och de ska kallas ”rättfärdighetens stora träd”,planterade av Jehova till hans ära.*+   De ska bygga upp de gamla ruinerna,återställa de ödelagda platserna från förr,+återuppbygga de förstörda städerna,+de platser som legat öde i generation efter generation.+   ”Främlingar ska komma och vara herdar för era hjordar,utlänningar+ ska vara era jordbrukare och vinodlare.+   Men ni ska kallas Jehovas präster,+man ska kalla er Guds tjänare. Ni ska leva av nationernas tillgångar,+och deras rikedomar* ska bli er stolthet.   I stället för skam ska mitt folk få en dubbel del. I stället för förödmjukelse ska de jubla över sin andel. Ja, de ska få en dubbel del av landet,+evig glädje ska de få.+   För jag, Jehova, älskar rättvisa,+jag hatar plundring och orättfärdighet.+ Jag är trofast och ska ge dem deras lön,och jag ska sluta ett evigt förbund med dem.+   Deras avkomlingar ska bli kända bland nationerna+och deras ättlingar bland folken. Alla som ser dem ska förståatt de är avkomlingarna som Jehova har välsignat.”+ 10  Jag ska glädja mig över Jehova,ja, hela mitt väsen ska jubla över min Gud.+ För han har klätt mig i räddningens kläder,+han har svept in mig i rättfärdighetens mantel.* Jag är som en brudgum som bär en turban lik prästens,+som en brud som pryder sig med sina smycken. 11  För precis som jorden får grödan att spiraoch trädgården låter sådden skjuta upp,så ska den suveräne Herren Jehovalåta rättfärdighet+ och lovprisning spira+ inför alla nationerna.

Fotnoter

Ordagrant ”förbinda”.
Eller ”godhetens”.
Eller ”förskönande”.
Ordagrant ”härlighet”.
Eller ”ärmlösa överklädnad”.

Studienoter

Media