Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BLICK PÅ VÄRLDEN

Hälsa i fokus

Hälsa i fokus

Trots medicinska framsteg brottas mänskligheten med många sjukdomar. Fakta visar att många hälsoproblem ändå kan förebyggas.

Världen

WHO förutspår att vid 2035 kommer 24 miljoner människor att få diagnosen cancer varje år. Det är en 70-procentig ökning jämfört med dagens siffror, där antalet fall beräknas till drygt 14 miljoner per år. Uppskattningsvis beror hälften av dessa på livsstilsfaktorer, som alkoholmissbruk, inaktivitet, fetma, rökning och exponering av strålning.

Storbritannien

Efter en expertutfrågning tillsatte brittiska regeringen en utredning om hur stor risken är att drabbas av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom * genom blodtransfusioner och liknande behandlingar. ”Det är djupt oroande att höra att denna obotliga sjukdom fortfarande utgör ett betydande hot mot folkhälsan”, säger parlamentsledamoten Andrew Miller. Han tillägger: ”Vi blev informerade om att infektionen kan spridas genom smitta i blod och organ.”

Norge

En elva år lång studie av närmare 63 000 norrmän visar att depression kan öka risken för hjärtsvikt med uppemot 40 procent. Europeiska kardiologföreningen citerar en av författarna bakom studien, som säger att depression både frigör stresshormoner som kan leda till hjärtsjukdom och gör det svårare för en person att följa råd som skulle kunna förbättra hälsan.

USA

Forskare undersöker möjliga hälsorisker med tredjehandsrök, dvs. cigarettrök som fastnat på olika ytor i lägenheter, hotellrum och fordon. Sådan rök kan bli giftigare med tiden.

^ § 7 Den mänskliga varianten av galna ko-sjukan.