Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 21

Vad är Betel?

Vad är Betel?

Bildframställning i USA

Tyskland

Kenya

Colombia

”Betel” är ett hebreiskt namn som betyder ”Guds hus”. (1 Moseboken 28:17, 19, fotnoten) Det är ett passande namn på de anläggningar som Jehovas vittnen har världen över, och därifrån organiseras predikoarbetet. Vid huvudkontoret i staten New York i USA finns den styrande kretsen, som har tillsyn över verksamheten vid de många avdelningskontoren runt om på jorden. De som arbetar vid dessa anläggningar utgör det som kallas betelfamiljen. De bor och arbetar tillsammans, äter tillsammans och studerar Bibeln tillsammans, ungefär som en familj. (Psalm 133:1)

En unik plats där man ger av sig själv. Vid varje Betelhem finns det män och kvinnor som helt går in för att göra Guds vilja och som arbetar där på heltid. (Matteus 6:33) Ingen av dem får någon lön, men de får mat och husrum och ett bidrag för personliga utgifter. Alla på Betel har en uppgift. Det kan vara på kontoret, i köket eller i matsalen. En del arbetar i tryckeriet eller i bokbinderiet, andra städar, tvättar eller sköter fastigheten.

En plats där alla stöder predikoarbetet. Huvudsyftet med alla Betelhem är att Bibelns sanning ska spridas till så många som möjligt. Den här broschyren är ett exempel på det. Den skrevs under ledning av den styrande kretsen, skickades ut elektroniskt till hundratals översättningsteam världen över, trycktes på moderna tryckpressar vid Betels tryckerier och distribuerades till mer än 110 000 församlingar. I varje del av den här processen har betelfamiljerna en viktig roll och stöder det mest angelägna arbete som finns – predikandet av de goda nyheterna. (Markus 13:10)

  • Vilka arbetar vid Betel, och hur ser deras vardag ut?

  • Vilket viktigt arbete går verksamheten vid alla Betelhem ut på?