Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 3

Hur återupptäcktes sanningarna i Bibeln?

Hur återupptäcktes sanningarna i Bibeln?

Bibelforskare på 1870-talet

Första numret av Vakttornet, 1879

Vakttornet som det ser ut i dag

Bibeln förutsade att det skulle framträda falska lärare bland de första kristna efter Jesus död och att de skulle förvränga sanningarna i Bibeln. (Apostlagärningarna 20:29, 30) Och det var precis vad som hände. De blandade in hedniska tankar i Jesus läror, och så utvecklades en förvanskad form av kristendom. (2 Timoteus 4:3, 4) Hur kan vi vara säkra på att vi förstår Bibeln på rätt sätt i dag?

Jehovas tid att uppenbara sanningen var inne. Jehova förutsade vad som skulle hända under ”ändens tid”: ”Den sanna kunskapen ska bli stor.” (Daniel 12:4) År 1870 insåg en liten grupp sanningssökare att mycket av det som kyrkorna lärde inte stämde med Bibeln. Därför ville de försöka förstå vad Bibeln egentligen lär, och Jehova välsignade deras ansträngningar.

De studerade Bibeln grundligt. Dessa målmedvetna bibelforskare, våra föregångare, använde en studiemetod som vi fortfarande använder. De diskuterade Bibeln ämnesvis. När de kom till ett avsnitt som var svårt att förstå, letade de upp andra verser som förklarade det. När de kom fram till en slutsats som stämde med resten av Bibeln, skrev de ner den. De lät alltså Bibeln tolka sig själv, och på så sätt återupptäckte de sanningen om Guds namn och hans rike, hans avsikt med jorden och människan, vad som händer när man dör och hoppet om en uppståndelse. Detta befriade dem från många falska läror och sedvänjor. (Johannes 8:31, 32)

År 1879 urskilde bibelforskarna att tiden var mogen för att göra sanningen känd för andra. Det året började de publicera den tidskrift som vi fortfarande ger ut, Vakttornet förkunnar Jehovas rike. Nu sprider vi Bibelns budskap i 240 länder och områden på över 750 språk. Aldrig tidigare har ”den sanna kunskapen” haft sådan spridning!

  • Vad gjorde man med sanningarna i Bibeln efter Jesus död?

  • Hur har vi kunnat återupptäcka sanningen i Bibeln?