Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 16

Vad gör församlingstjänare?

Vad gör församlingstjänare?

Burma

Programpunkt på ett möte

Tjänstegrupp

Skötsel av Rikets sal

Bibeln beskriver två grupper av kristna män som sköter uppgifterna i församlingen – tillsyningsmän och församlingstjänare. (Filipperna 1:1) Det finns för det mesta flera sådana bröder i varje församling. Vad gör församlingstjänarna för oss i församlingen?

De avlastar äldstebröderna. Församlingstjänarna, en del yngre och andra äldre, är pålitliga och andligt inriktade. De sköter många viktiga organisatoriska och rutinmässiga uppgifter i församlingen. Det gör att de äldste kan koncentrera sig på undervisningen och herdearbetet.

De utför praktiska uppgifter. En del församlingstjänare fungerar som värdar som hälsar alla välkomna till mötena. Andra sköter ljudanläggningen, litteraturförrådet och församlingens räkenskaper och hjälper till när förkunnarna vill ta ut distrikt att predika på. De hjälper också till med skötseln av Rikets sal. Äldstebröderna kan även be dem hjälpa de äldre i församlingen. Oavsett vilka uppgifter församlingstjänarna har, är de värda vår respekt för sin villighet att hjälpa till. (1 Timoteus 3:13)

De är goda föredömen. Församlingstjänare väljs ut för sina kristna egenskaper. När de leder programpunkter på mötena stärker de vår tro. Genom sitt engagemang i tjänsten hjälper de oss att bli mer entusiastiska. Deras samarbetsvilliga anda bidrar till glädjen och enheten i församlingen. (Efesierna 4:16) De kan med tiden kvalificera sig som äldste.

  • Vad har församlingstjänare för egenskaper?

  • Hur hjälper församlingstjänarna till att få församlingen att fungera smidigt?