Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 2

Varför kallar vi oss Jehovas vittnen?

Varför kallar vi oss Jehovas vittnen?

Noa

Abraham och Sara

Mose

Jesus Kristus

Många tror att Jehovas vittnen är en ny religion. Men redan för mer än 2 700 år sedan beskrevs Guds tjänare som hans ”vittnen”. (Jesaja 43:10–12) Fram till 1931 kallades vi bibelforskare. Varför antog vi namnet Jehovas vittnen?

Det riktar uppmärksamheten på vår Gud. Enligt forntida handskrifter förekommer Guds namn, Jehova, tusentals gånger i Bibeln. I många bibelöversättningar har det namnet ersatts av sådana titlar som Herren eller Gud. Ändå hade Gud uppenbarat sitt egennamn, Jehova, för Mose och sagt: ”Detta är mitt namn för evigt.” (2 Moseboken 3:15) På så vis särskilde han sig från alla falska gudar. Vi är stolta över att få bära Guds heliga namn.

Det beskriver vårt uppdrag. En lång rad forntida trogna män och kvinnor vittnade om sin tro på Jehova, från den rättfärdige Abels tid och framåt. Under århundradenas lopp slöt sig Noa, Abraham, Sara, Mose, David och andra till detta stora ”moln av vittnen”. (Hebréerna 11:4–12:1) Precis som någon kan vittna i en rättegång till förmån för en oskyldig person, så vill vi berätta sanningen om vår Gud.

Vi efterliknar Jesus. Bibeln kallar honom ”det trogna och sanna vittnet”. (Uppenbarelseboken 3:14) Han sa själv att han gjorde Guds namn känt och vittnade om sanningen om Gud. (Johannes 17:26; 18:37) De som verkligen vill följa Jesus måste därför bära Jehovas namn och göra det känt. Det är det som vi Jehovas vittnen försöker göra.

  • Varför antog bibelforskarna namnet Jehovas vittnen?

  • Hur länge har Jehova haft vittnen på jorden?

  • Vem är det främsta vittnet för Jehova?