Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 28

Vad kan man hitta på vår webbplats?

Vad kan man hitta på vår webbplats?

Frankrike

Polen

Ryssland

Jesus Kristus sa till sina efterföljare: ”Låt ... ert ljus lysa för människor, så att de kan se era goda gärningar och ära er Far i himlen.” (Matteus 5:16) För att kunna göra det använder vi dagens teknik, till exempel internet. Jehovas vittnens officiella webbplats jw.org innehåller information om våra trosuppfattningar och vår verksamhet. Vad kan man hitta där?

Bibelns svar på vanliga frågor. Man kan hitta svaren på några av de viktigaste frågor som människor någonsin ställt sig. Ett exempel är vikbladen Kan det bli ett slut på allt lidande? och Kan de döda få liv igen? som finns online på mer än 600 språk. Man kan också läsa Nya världens översättning av Bibeln på över 130 språk och flera studiehjälpmedel, till exempel boken Vad lär Bibeln? och de aktuella numren av Vakttornet och Vakna! Man kan läsa eller lyssna på många av de här publikationerna direkt på hemsidan, eller så kan man ladda ner dem i vanliga format som mp3, pdf och epub. Man kan även skriva ut några sidor och lämna till en intresserad person på det språk han eller hon talar. Det finns också filmer på många olika teckenspråk. Dessutom kan man ladda ner dramatiserade bibelläsningar, bibliska ljuddramer och vacker musik.

Fakta om Jehovas vittnen. På webbplatsen finns också de senaste nyheterna och filmklippen om vår världsvida verksamhet, vårt humanitära hjälparbete och annat som påverkar oss Jehovas vittnen. Information om kommande sammankomster och adresser till våra avdelningskontor finns också där.

På det här sättet sprider vi sanningens ljus till jordens mest avlägsna delar. Det har nått alla kontinenter, till och med Antarktis. Vår bön är att ”Jehovas ord ska spridas snabbt” över hela jorden, till hans ära. (2 Thessalonikerna 3:1)

  • Hur kan jw.org hjälpa fler att lära sig mer om Bibeln?

  • Vad skulle du vilja undersöka närmare på vår webbplats?