Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 4

Varför har vi gett ut Nya världens översättning?

Varför har vi gett ut Nya världens översättning?

Kongo-Kinshasa

Rwanda

Guds namn i Psalm 69:31 i ett fragment av Symmachos översättning till grekiska från 200- eller 300-talet v.t.

Under många år använde vi olika bibelöversättningar, som vi också tryckte och spred till andra. Men sedan såg vi behovet av en ny översättning som kunde hjälpa människor att få ”ingående kunskap om sanningen”, vilket är Guds vilja. (1 Timoteus 2:3, 4) Så 1950 utgavs den första delen av vår bibelöversättning, Nya världens översättning, på engelska. Den har blivit noggrant översatt till mer än 130 språk.

Det behövdes en bibelöversättning som var lätt att förstå. Språk ändrar sig med tiden, och många översättningar innehåller ord och uttryck som inte används längre och som kan vara svåra att förstå. Dessutom har man på senare tid hittat äldre handskrifter som har lett till en bättre förståelse av den hebreiska, arameiska och grekiska som Bibeln skrevs på.

Det behövdes en bibelöversättning som troget höll sig till Guds ord. Bibelöversättare behöver hålla sig noga till grundtexten och inte ta sig friheter med Guds inspirerade ord. Men de flesta bibelöversättningar använder inte Guds namn, Jehova.

Det behövdes en bibelöversättning som ärar författaren. (2 Samuelsboken 23:2) I Nya världens översättning har Guds namn återinförts på de omkring 7 000 ställen där det förekommer i de äldsta bibelhandskrifterna (se exemplet här nedan). (Psalm 83:18) Många års noggrann forskning ligger bakom den här översättningen, som är trevlig att läsa och som tydligt förmedlar Guds tankar. Oavsett om du har Nya världens översättning på ditt språk eller inte, uppmuntrar vi dig att läsa Jehovas ord varje dag. (Josua 1:8; Psalm 1:2, 3)

  • Hur kom vi fram till att det behövdes en ny bibelöversättning?

  • Vilken god vana hjälper dem som vill ta reda på vad Guds vilja är?