Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 22

Vad gör man på ett avdelningskontor?

Vad gör man på ett avdelningskontor?

Salomonöarna

Kanada

Sydafrika

Ett avdelningskontor har hand om predikoverksamheten i ett eller flera länder, och betelfamiljens medlemmar har många olika arbetsuppgifter. En del översätter, andra trycker tidskrifter och böcker, packar litteratur eller arbetar med ljud- och filmproduktion.

En kommitté ansvarar för verksamheten. Den styrande kretsen delegerar ansvaret för verksamheten vid varje avdelningskontor till en kommitté som består av tre eller fler väl kvalificerade äldstebröder. Kommittén håller den styrande kretsen informerad om verksamheten i de länder som den har ansvaret för och om de eventuella problem som kan ha uppstått. Sådana rapporter hjälper den styrande kretsen att avgöra vilka ämnen som ska tas upp i litteraturen och på möten och sammankomster. Den styrande kretsen sänder regelbundet ut representanter som besöker avdelningskontoren och hjälper kommittéerna att utföra sina uppgifter. (Ordspråksboken 11:14) Det ordnas med ett särskilt program där huvudkontorets representant håller ett tal för att uppmuntra bröderna och systrarna i landet.

Avdelningskontoret ger stöd åt församlingarna. Ansvariga bröder på avdelningskontoret godkänner att nya församlingar bildas. Bröderna leder även verksamheten för de pionjärer, missionärer och kretstillsyningsmän som lyder under avdelningskontoret. De organiserar sammankomster, samordnar byggandet av nya Rikets salar och ser till att församlingarna får den litteratur de behöver. Allt som görs på ett avdelningskontor bidrar till att predikoarbetet utförs på ett ordningsamt sätt. (1 Korinthierna 14:33, 40)

  • Vilken hjälp kan avdelningskontorens kommittéer ge den styrande kretsen?

  • Vilket ansvar har avdelningskontoren?