Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 17

Vad gör kretstillsyningsmän?

Vad gör kretstillsyningsmän?

Malawi

Möte för tjänst

Tjänst på fältet

Äldstemöte

De kristna grekiska skrifterna nämner ofta Barnabas och Paulus. De var resande tillsyningsmän som besökte de första församlingarna. Varför det? Därför att de brydde sig mycket om sina andliga bröder och systrar. Paulus sa att han ville återvända och ”besöka bröderna och systrarna” för att se hur de hade det. Han var villig att färdas många mil för att uppmuntra dem. (Apostlagärningarna 15:36) Resande tillsyningsmän i vår tid känner på samma sätt.

De kommer för att uppmuntra oss. Varje kretstillsyningsman besöker de omkring 20 församlingarna i kretsen, två gånger om året och samarbetar med varje församling i en vecka. Dessa bröder har stor erfarenhet, och vi kan därför lära oss mycket av dem och deras hustrur, om de är gifta. De försöker lära känna både äldre och yngre, och de vill gärna följa med oss i tjänsten och till dem vi studerar Bibeln med. Dessa tillsyningsmän gör herdebesök tillsammans med de äldste, och de uppmuntrar oss med sina tal på möten och sammankomster. (Apostlagärningarna 15:35)

De intresserar sig för alla. Kretstillsyningsmännen är mycket intresserade av församlingarnas andlighet. De sammanträffar med äldstebröderna och församlingstjänarna och går igenom vilka framsteg som gjorts och ger praktiska förslag på hur de kan hantera sina ansvarsuppgifter. De intresserar sig för pionjärernas situation och vill gärna hjälpa dem, och de tycker om att lära känna de nya bland oss och få höra vilka framsteg de gör i sanningen. De här bröderna ger villigt av sig själva och är våra ”medarbetare” som tänker på vårt bästa. (2 Korinthierna 8:23) Vi kan efterlikna deras tro och hängivenhet för Gud. (Hebréerna 13:7)

  • Varför besöker kretstillsyningsmännen församlingarna?

  • Hur kan du få nytta av deras besök?