Vilka gör Jehovas vilja i vår tid?

Jehovas vittnen finns över hela världen och har alla möjliga olika etniska och kulturella bakgrunder. Vad är det som binder dem samman?

Vad är Guds vilja?

Gud vill att hans vilja ska bli känd över hela jorden. Vad är hans vilja, och vilka undervisar andra om den i dag?

LEKTION 1

Vad är Jehovas vittnen för slags människor?

Hur många Jehovas vittnen känner du? Vad vet du egentligen om oss?

LEKTION 2

Varför kallar vi oss Jehovas vittnen?

Läs om tre skäl till varför vi har antagit det namnet.

LEKTION 3

Hur återupptäcktes sanningarna i Bibeln?

Hur kan vi vara säkra på att vi förstår Bibeln på rätt sätt?

LEKTION 4

Varför har vi gett ut Nya världens översättning?

Vad är det för speciellt med den här översättningen av Guds ord?

LEKTION 5

Vilken nytta har man av att gå på våra möten?

Vi samlas på möten för att studera Bibeln och för att uppmuntra varandra. Du är varmt välkommen!

LEKTION 6

Hur påverkas vi av att umgås med dem som delar vår tro?

Bibeln uppmuntrar oss att umgås med dem som delar vår tro. Ta reda på hur man påverkas av det.

LEKTION 7

Hur går våra möten till?

Har du någon gång undrat hur våra möten går till? Du kommer att tycka att undervisningen från Bibeln håller hög klass där.

LEKTION 8

Varför klär vi upp oss till våra möten?

Spelar det någon roll för Gud hur vi klär oss? Ta reda på vilka bibliska principer som hjälper oss att välja klädstil.

LEKTION 9

Hur kan man förbereda sig för mötena?

Genom att förbereda oss för mötena får vi mest nytta av dem.

LEKTION 10

Vad är den andliga familjekvällen?

Ta reda på hur den andliga familjekvällen kan hjälpa dig att dras närmare Gud och stärka familjebanden.

LEKTION 11

Varför har vi stora sammankomster?

Varje år samlas vi till tre sammankomster. Hur kan du få nytta av att vara med vid dem?

LEKTION 12

Hur är vår predikoverksamhet organiserad?

Vi följer det exempel Jesus gav när han var på jorden. Vilka predikometoder som Jesus använde använder vi i dag?

LEKTION 13

Vad är en pionjär?

En del Jehovas vittnen avsätter 30 eller 50 timmar, eller ännu mer, varje månad för att predika. Vad motiverar dem?

LEKTION 14

Vilka utbildningsmöjligheter har pionjärer?

Vilken utbildning har de som ägnar mycket av sin tid åt att predika möjlighet att gå få?

LEKTION 15

Vad gör de äldste för församlingen?

Äldstebröder är andligt mogna män som tar ledningen i församlingen. Vad gör de för att hjälpa oss?

LEKTION 16

Vad gör församlingstjänare?

Församlingstjänare hjälper församlingen att fungera bra. Ta reda på hur deras arbete är till nytta för alla i församlingen.

LEKTION 17

Vad gör kretstillsyningsmän?

Varför besöker kretstillsyningsmän församlingarna? Hur kan vi få nytta av deras besök?

LEKTION 18

Hur hjälper vi till vid katastrofer?

När det inträffar en katastrof ordnar vi snabbt med praktisk hjälp till dem som drabbats, och vi ger även tröst från Bibeln. Hur då?

LEKTION 19

Vem är den trogne och förståndige tjänaren?

Jesus lovade att han skulle förordna en tjänare som skulle tillhandahålla andlig mat. Hur går det till?

LEKTION 20

Hur fungerar den styrande kretsen i vår tid?

Under det första århundradet fungerade en liten grupp av äldste som en styrande krets för alla församlingar av kristna. Hur fungerar det i dag?

LEKTION 21

Vad är Betel?

Betel är en unik plats med ett viktigt syfte. Ta reda på vilka som arbetar där.

LEKTION 22

Vad gör man på ett avdelningskontor?

Alla är välkomna att besöka något av våra avdelningskontor och få en guidad visning. Vi uppmuntrar dig att göra det!

LEKTION 23

Vilka är författarna till vår litteratur, och hur översätts den?

Vi framställer litteratur på över 750 språk. Varför lägger vi ner så mycket arbete på det?

LEKTION 24

Hur finansieras vår världsvida verksamhet?

Vad skiljer vår organisation från andra religiösa organisationer när det gäller finansiering?

LEKTION 25

Varför har vi Rikets salar, och hur byggs de?

Varför kallar vi våra möteslokaler för Rikets sal? Ta reda på hur de här enkla byggnaderna är en hjälp för församlingarna.

LEKTION 26

Hur kan vi hjälpa till att sköta vår Rikets sal?

En ren och välskött Rikets sal ärar vår Gud. Vad görs för att sköta om Rikets sal?

LEKTION 27

Vilken nytta har man av biblioteket på Rikets sal?

Skulle du vilja lära dig mer från Bibeln? Använd biblioteket på Rikets sal.

LEKTION 28

Vad kan man hitta på vår webbplats?

Du kan ta reda på mer om oss och våra trosuppfattningar och även få svar på dina frågor.

Kommer du att göra Jehovas vilja?

Jehova Gud älskar dig. Hur kan du varje dag visa att du vill göra hans vilja?