Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 25

Varför har vi Rikets salar, och hur byggs de?

Varför har vi Rikets salar, och hur byggs de?

Bolivia

Nigeria, före och efter

Tahiti

Jehovas vittnen kallar sin möteslokal Rikets sal, och precis som namnet antyder kretsar den bibliska undervisningen i den lokalen kring Guds rike, som också var temat för Jesus undervisning. (Lukas 8:1)

De är centrum för sann tillbedjan. På den platsen samordnas förkunnandet av de goda nyheterna på orten. (Matteus 24:14) Rikets salar kan ha olika storlek och design, men alla är enkla byggnader, och många av dem används av mer än en församling. På senare år har vi byggt tiotusentals nya Rikets salar (i snitt fem om dagen) för att hålla jämna steg med ökningen av antalet församlingar. Hur är detta möjligt? (Matteus 19:26)

De byggs med hjälp av donerade medel. Dessa bidrag skickas till avdelningskontoret så att pengar kan gå till församlingar som behöver bygga en ny Rikets sal eller bygga om en befintlig.

De byggs av oavlönade volontärer med olika bakgrund, yrken och omständigheter. I många länder har det organiserats byggrupper för Rikets salar. Bygglag flyttar från församling till församling inom ett land, även till isolerade områden, för att hjälpa församlingarna på orten med att bygga sin Rikets sal. I andra länder har kvalificerade vittnen utsetts till att ha tillsynen över arbetet med att bygga och renovera Rikets salar i ett visst område. Även om många skickliga yrkesmän hjälper till med bygget utgör medlemmarna i församlingen på orten den största delen av arbetsstyrkan. Det är Jehovas ande och hans folks helhjärtade insatser som gör allt detta möjligt. (Psalm 127:1; Kolosserna 3:23)

  • Varför kallar vi våra möteslokaler Rikets sal?

  • Hur är det möjligt att bygga Rikets salar över hela världen?