Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 5

Vilken nytta har man av att gå på våra möten?

Vilken nytta har man av att gå på våra möten?

Argentina

Sierra Leone

Belgien

Malaysia

Många har slutat gå i kyrkan därför att de inte tycker att de får svar på sina frågor. Så varför skulle du gå till de möten som Jehovas vittnen anordnar? Vad får man ut av det?

Man är tillsammans med omtänksamma människor. De första kristna var organiserade i församlingar, och de höll möten för att tillbe Gud, studera Skrifterna och uppmuntra varandra. (Hebréerna 10:24, 25) I den varma och kärleksfulla miljön kände de att de var bland vänner – sina andliga bröder och systrar. (2 Thessalonikerna 1:3; 3 Johannes 14) Vi följer samma mönster och känner samma glädje.

Man lär sig Bibelns praktiska värde. Precis som på Bibelns tid samlas män, kvinnor och barn tillsammans. Skickliga undervisare hjälper oss att se hur vi kan tillämpa Bibelns principer i vardagen. (5 Moseboken 31:12; Nehemja 8:8) Alla får ta del i sångerna och vara med och ge kommentarer. På det sättet kan vi ge uttryck åt vår tro och vårt hopp. (Hebréerna 10:23)

Man får sin tro på Gud stärkt. Paulus skrev till en församling: ”Jag längtar efter att få träffa er . . . så att vi kan uppmuntra varandra med hjälp av vår tro, både er och min.” (Romarna 1:11, 12) När vi regelbundet träffar våra medtroende på mötena blir vi starkare i vår tro och mer motiverade att leva efter Bibeln.

Varför inte göra ett studiebesök vid vår församlings nästa möte och själv se vad du tycker om det? Du är varmt välkommen. Det är fritt inträde till alla våra möten, och det tas aldrig upp någon kollekt.

  • Vilket mönster ligger till grund för alla våra församlingsmöten?

  • Vilken nytta har vi av att gå på mötena?