Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 12

Hur är vår predikoverksamhet organiserad?

Hur är vår predikoverksamhet organiserad?

Spanien

Vitryssland

Hongkong

Peru

Strax före sin död sa Jesus: ”De goda nyheterna om riket ska förkunnas på hela jorden så att alla nationerna får höra dem. Sedan ska slutet komma.” (Matteus 24:14) Men hur skulle detta globala predikoarbete utföras? Det skulle utföras enligt det mönster som Jesus gav när han var på jorden. (Lukas 8:1)

Vi försöker ta kontakt med människor i deras hem. Jesus lärde sina lärjungar att predika de goda nyheterna från hus till hus. (Matteus 10:11–13; Apostlagärningarna 5:42; 20:20) Dessa förkunnare under det första århundradet blev tilldelade särskilda områden där de skulle predika. (Matteus 10:5, 6; 2 Korinthierna 10:13) Det är likadant i vår tid. Vårt predikoarbete är väl organiserat, och varje församling har blivit tilldelad ett område att predika på. Det gör att vi kan fullgöra Jesus befallning ”att predika för folket och grundligt vittna”. (Apostlagärningarna 10:42)

Vi försöker ta kontakt med människor på andra platser. Jesus var ett föredöme för oss när han predikade för människor på offentliga platser, till exempel vid stranden eller vid en brunn. (Markus 4:1; Johannes 4:5–15) Vi pratar också med människor om Bibeln på gator och torg, i parker och per telefon. Vi vittnar också för våra grannar, arbetskamrater, klasskamrater och släktingar om vi får möjlighet. Tack vare alla dessa ansträngningar har miljontals människor världen över fått höra ”de goda nyheterna om ... räddning”. (Psalm 96:2)

Du kanske skulle vilja berätta för någon om Guds rike och vad det ska göra i framtiden. Behåll inte de här goda nyheterna för dig själv, utan sprid dem vidare så fort du får möjlighet!

  • Vilka goda nyheter måste predikas?

  • Hur efterliknar Jehovas vittnen Jesus när de predikar?