Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 20

Hur fungerar den styrande kretsen i vår tid?

Hur fungerar den styrande kretsen i vår tid?

Den styrande kretsen i det första århundradet

Ett brev från den styrande kretsen blir uppläst

Under det första århundradet fungerade en liten grupp, ”apostlarna och de äldste i Jerusalem”, som en styrande krets som fattade viktiga beslut för alla församlingar av smorda kristna. (Apostlagärningarna 15:2) När de fattade ett enhälligt beslut var det ett resultat av att de hade resonerat om vad Skrifterna säger och hade följt Guds andes ledning. (Apostlagärningarna 15:25) Samma mönster följs i vår tid.

Den används av Gud för att göra hans vilja. De smorda bröderna i den styrande kretsen är mycket intresserade av Guds ord och har stor erfarenhet av både praktiska och andliga frågor. De träffas varje vecka för att gå igenom behoven i den globala sammanslutningen av bröder och systrar. Precis som i det första århundradet ges anvisningar som grundar sig på Bibeln, antingen genom brev eller genom resande tillsyningsmän och andra representanter. Detta bidrar till att Guds folk är eniga i tanke och handling. (Apostlagärningarna 16:4, 5) Den styrande kretsen leder arbetet med att framställa andlig mat, sprider entusiasm för predikoarbetet och ser till att det förordnas bröder i ansvarsställningar.

Den är lyhörd för Guds andes ledning. Den styrande kretsen söker vägledning hos den högste i universum, Jehova, och hos församlingens huvud, Jesus. (1 Korinthierna 11:3; Efesierna 5:23) Den styrande kretsen anser sig inte vara ledare för Guds folk. Tillsammans med alla smorda kristna följer de ”lammet [dvs. Jesus] vart det än går”. (Uppenbarelseboken 14:4) Den styrande kretsen uppskattar att vi ber för dem.

  • Vilka ingick i den styrande kretsen i det första århundradet?

  • Hur söker den styrande kretsen i vår tid Guds vägledning?