Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 17. LEKCIJA

Da bi zadržao prijatelja i ti moraš biti prijatelj

Da bi zadržao prijatelja i ti moraš biti prijatelj

Prijateljstvo se temelji na ljubavi. Što više saznaješ o Jehovi, više ćeš ga voleti. Dok tvoja ljubav prema Bogu raste, rašće i tvoja želja da mu služiš. To će te navesti da postaneš učenik Isusa Hrista (Matej 28:19). Ako se priključiš srećnoj porodici Jehovinih svedoka, i ti ćeš moći zauvek da budeš Božji prijatelj. Šta moraš da radiš?

Moraš pokazivati ljubav prema Bogu slušajući njegove zakone. „Ljubav prema Bogu znači ovo: da držimo njegove zapovesti; a njegove zapovesti nisu teške“ (1. Jovanova 5:3).

Primenjuj ono što učiš. Isus je ispričao jednu priču koja to objašnjava. Jedan mudar čovek je svoju kuću sagradio na steni. Lud čovek je svoju kuću sagradio na pesku. Kad je došla velika oluja, kuća sagrađena na steni nije se srušila, dok je kuća sagrađena na pesku pala uz veliki tresak. Isus je rekao da su oni koji čuju njegova učenja i izvršavaju ih, kao taj mudri čovek koji je gradio na steni. A oni koji čuju njegova učenja i ne izvršavaju ih, jesu kao ludi čovek koji je gradio na pesku. Kakav čovek ti želiš da budeš? (Matej 7:24​-27).

 Predanje. To znači da se u molitvi obratiš Jehovi i kažeš mu da želiš da zauvek vršiš njegovu volju. Vršenjem Božje volje ti pokazuješ da si učenik Isusa Hrista (Matej 11:29).

Krštenje. „Krsti se, i operi svoje grehe prizivajući njegovo ime“ (Dela apostolska 22:16).

Potpuno se uključi u služenje Bogu. „Što god činite, radite na tome celom dušom kao Jehovi, a ne ljudima“ (Kološanima 3:23).