I ti možeš biti Božji prijatelj!

Ovaj materijal je pripremljen da bi ti pomogao da saznaš kako.

1. LEKCIJA

Bog te poziva da mu budeš prijatelj

Ljudi iz svih delova sveta postali su Božji prijatelji. I ti možeš biti Božji prijatelj.

2. LEKCIJA

Bog je najbolji prijatelj kojeg bi mogao da imaš

On će ti pomoći da budeš srećan i siguran.

3. LEKCIJA

Ti treba da učiš o Bogu

To će ti pomoći da znaš šta on voli, a šta mrzi.

4. LEKCIJA

Kako možeš učiti o Bogu

On nam je omogućio da saznamo kako je on postupao u prošlosti, šta sada radi i šta će učiniti u budućnosti.

5. LEKCIJA

Božji prijatelji će živeti u raju

Raj neće biti ni nalik svetu u kome živimo. Kako će izgledati raj?

6. LEKCIJA

Raj je blizu!

Kako možemo biti sigurni?

7. LEKCIJA

Upozorenje iz prošlosti

Šta biblijski izveštaj o Noju znači za nas danas?

8. LEKCIJA

Ko su Božji neprijatelji?

Možeš ih prepoznati i ne dozvoliti im da te prevare.

9. LEKCIJA

Ko su Božji prijatelji?

Šta oni žele da ljudi znaju o Jehovi?

10. LEKCIJA

Kako pronaći pravu religiju

Postoji nekoliko stvari koje će ti pomoći da prepoznaš pravu religiju.

11. LEKCIJA

Napusti krivu religiju!

Kako možeš prepoznati lažnu religiju? Zašto je tako loša?

12. LEKCIJA

Šta se događa prilikom smrti?

Biblija nas ne ostavlja u neznanju.

13. LEKCIJA

Magija i vračanje su zlo

Zašto ih Bog osuđuje?

14. LEKCIJA

Božji prijatelji izbegavaju ono što je loše

Koji su neki postupci koje Bog mrzi?

15. LEKCIJA

Božji prijatelji čine ono što je dobro

Koja su neka dobra dela koja nam mogu pomoći da postanemo Božji prijatelji?

16. LEKCIJA

Pokazuj ljubav prema Bogu

Da bi neko prijateljstvo trajalo, moraš razgovarati s prijateljem, slušati ga i govoriti lepo o njemu pred drugima. Isto važi i u prijateljstvu s Bogom.

17. LEKCIJA

Da bi zadržao prijatelja i ti moraš biti prijatelj

Što više budeš učio o Jehovi, više ćeš ga voleti.

18. LEKCIJA

Budi zauvek Božji prijatelj!

Večni život je dragoceni dar koji će Bog dati svojim prijateljima.