Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. LEKCIJA

Božji prijatelji čine ono što je dobro

Božji prijatelji čine ono što je dobro

Kad imaš prijatelja kome se diviš i koga poštuješ, ti se trudiš da budeš kao on. „Dobar je i pravedan je Jehova“, kaže Biblija (Psalam 25:8). Da bismo bili Božji prijatelji, moramo biti dobri i pravedni. Biblija kaže: „Ugledajte se na Boga, kao voljena deca, i hodite u ljubavi“ (Efešanima 5:1, 2). Evo nekoliko načina da to činiš:

Pomaži drugima. „Činimo dobro svima“ (Galatima 6:10).

Budi vredan. „Ko je krao više da ne krade, nego neka naporno radi, čineći svojim rukama ono što je dobro“ (Efešanima 4:28).

Budi telesno i moralno čist. „Očistimo se od svake prljavštine tela i duha, usavršujući svetost u strahu pred Bogom“ (2. Korinćanima 7:1).

 Prema članovima porodice ophodi se s ljubavlju i poštovanjem. „Neka i svaki od vas... tako voli svoju ženu kao samog sebe; s druge strane, žena treba da ima duboko poštovanje prema svom mužu. Deco, slušajte svoje roditelje“ (Efešanima 5:33–6:1).

Pokazuj ljubav prema drugima. „Volimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga“ (1. Jovanova 4:7).

Slušaj državne zakone. „Neka svaka duša bude podložna [vlastima]... Dajte svima što im pripada: onome ko traži porez, porez“ (Rimljanima 13:1, 7).