Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. LEKCIJA

Božji prijatelji će živeti u raju

Božji prijatelji će živeti u raju

Raj neće biti kao ovaj svet u kome danas živimo. Bog nikada nije želeo da naša planeta bude puna nevolje i tuge, bola i patnje. Bog će u budućnosti od zemlje stvoriti jedan raj. Kako će taj Raj izgledati? Da vidimo šta kaže Biblija:

Dobri ljudi. Raj će biti dom Božjih prijatelja. Oni će činiti dobro jedni drugima. Živeće prema Božjim pravednim putevima (Poslovice 2:21).

Izobilje hrane. U Raju neće biti gladi. Biblija kaže: „Biće pšenice [to jest hrane] u zemlji izobilja“ (Psalam 72:16).

Lepe kuće i prijatan posao. U Raju na zemlji, svaka porodica će imati svoj dom. Svako će raditi ono što mu donosi istinsku sreću (Isaija 65:21-23).

 Mir širom sveta. Ljudi se više neće boriti i neće ginuti u ratovima. Božja Reč kaže: „[Bog] ratove prekide“ (Psalam 46:9, 10).

Dobro zdravlje. Biblija obećava: „Niko od žitelja [Raja] ne govori: Bolestan sam“ (Isaija 33:24). Isto tako, više niko neće biti hrom, slep, gluv niti nem (Isaija 35:5, 6).

Kraj bola, tuge i smrti. Božja Reč kaže: „Smrti više neće biti, niti će više biti tuge, ni vike, ni boli. Pređašnje stvari prođoše“ (Otkrivenje 21:4).

Nestaće loših ljudi. Jehova obećava: „Bezdušnici će se istrebiti iz zemlje, nevernici će se iščupati iz nje“ (Poslovice 2:22).

Ljudi će voleti i poštovati jedni druge. Više neće biti nepravde, tlačenja, pohlepe i mržnje. Ljudi će biti ujedinjeni i živeće prema Božjim pravednim putevima (Isaija 26:9).