Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 16. LEKCIJA

Pokazuj ljubav prema Bogu

Pokazuj ljubav prema Bogu

Da bi zadržao prijatelja, treba da razgovaraš s njim. Ti slušaš njega, a on sluša tebe. Takođe drugima govoriš dobre stvari o svom prijatelju. Tako je i kad si Božji prijatelj. Pogledajmo šta Biblija kaže o tome:

Redovno se moli Jehovi. „Ustrajte u molitvi“ (Rimljanima 12:12).

Čitaj Božju Reč Bibliju. „Sve je Pismo nadahnuto od Boga, i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za ispravno postavljanje stvari“ (2. Timoteju 3:16).

Poučavaj druge o Bogu. „Idite dakle i stvarajte učenike od ljudi iz svih nacija... učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio“ (Matej 28:19, 20).

 Zbliži se s Božjim prijateljima. „Ko s mudrima ide, taj postaje mudar“ (Poslovice 13:20).

Posećuj sastanke u Dvorani Kraljevstva. „Pazimo jedni na druge podstičući se na ljubav i dobra dela... ohrabrujući jedni druge“ (Jevrejima 10:24, 25).

Podupiri delo Kraljevstva. „Neka svako [da] kako je odlučio u svom srcu, ne nerado niti od moranja, jer Bog voli veselog davaoca“ (2. Korinćanima 9:7).