Kološanima 3:1-25

  • Stara i nova ličnost (1-17)

    • Usmrtiti sklonosti tela (5)

    • Ljubav savršeno povezuje (14)

  • Saveti za porodicu (18-25)

3  Dakle, ako ste uskrsnuti sa Hristom,+ tražite ono što je na nebu, gde Hrist sedi zdesna Bogu.+  Mislite na ono što je na nebu,+ a ne na ono što je na zemlji.+  Jer ste umrli i vaš život je sakriven sa Hristom, koji je u jedinstvu s Bogom.  Kada se pojavi Hrist, naš život,+ tada ćete se i vi s njim pojaviti u slavi.+  Usmrtite, dakle, sklonosti vašeg tela*:+ blud*, nečistoću, neobuzdanu polnu požudu,+ zle želje i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo.  Sve to izaziva Božji gnev.  I vi ste nekada tako živeli i tako postupali.+  Ali sada odbacite sve ovo: srdžbu, gnev, zlobu+ i pogrdan govor,+ a prostačke reči+ neka ne izlaze iz vaših usta.  Nemojte lagati jedni druge.+ Svucite staru ličnost*+ i njena dela, 10  i obucite novu ličnost,+ koja se stalno obnavlja dobrim poznavanjem Božje volje, u skladu sa slikom onoga koji ju je stvorio.+ 11  Tu više nema ni Grka ni Judejca, ni obrezanja ni neobrezanja, ni tuđinca, ni Skita*, ni roba, ni slobodnog čoveka, nego je Hrist sve i u svima.+ 12  Dakle, kao oni koje je Bog izabrao,+ sveti i voljeni, obucite se u najdublju samilost,+ dobrotu, poniznost,+ blagost+ i strpljenje.+ 13  Podnosite jedni druge i od srca opraštajte jedni drugima,+ čak i ako imate opravdane pritužbe.+ Kao što je Jehova* velikodušno oprostio vama, tako činite i vi.+ 14  A iznad svega, obucite se u ljubav,+ jer vas ona savršeno povezuje*.+ 15  Nadalje, neka Hristov mir vlada u vašem srcu,+ mir na koji ste i pozvani jer ste delovi jednog tela. I budite zahvalni. 16  Neka vas Hristova reč potpuno ispuni svom mudrošću. Poučavajte i hrabrite* jedni druge psalmima,+ hvalospevima Bogu i duhovnim pesmama u kojima mu izražavate zahvalnost*. Pevajte Jehovi* od srca*.+ 17  Sve što govorite ili radite neka bude u ime Gospoda Isusa. Preko njega zahvaljujte Bogu, Ocu.+ 18  Žene, budite podložne svojim muževima,+ jer je to Gospodu po volji. 19  Muževi, volite svoje žene+ i nemojte se gneviti na njih*.+ 20  Deco, slušajte svoje roditelje u svemu,+ jer ćete tako ugoditi Gospodu. 21  Očevi, ne razdražujte* svoju decu,+ da se ne obeshrabre*. 22  Robovi, u svemu budite poslušni svojim gospodarima*,+ ne samo kad vas neko gleda, da biste ugodili ljudima, nego iskrenog srca, iz strahopoštovanja* prema Jehovi*. 23  Šta god da radite, radite to celom dušom* – kao Jehovi*,+ a ne kao ljudima –  24  jer znate da ćete od Jehove* dobiti nasledstvo kao nagradu.+ Robujte Gospodaru, Hristu. 25  A ko postupa nepravedno, biće kažnjen zbog svojih nepravednih dela,+ jer Bog nije pristrastan.+

Fusnote

Doslovno: „vaše udove koji su na zemlji“.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „čoveka“.
Naziv „Skit“ ovde ukazuje na ljude koji su smatrani zaostalima i necivilizovanima.
Ili: „ujedinjuje“.
Ili: „opominjite“.
Ili: „prijatnim duhovnim pesmama“.
Ili: „u srcu“.
Ili: „nemojte biti grubi prema njima“.
Ili: „ne iritirajte“.
Ili: „da ne postanu malodušna“.
Doslovno: „straha“.
Ili: „zemaljskim gospodarima“.