Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 13. LEKCIJA

Magija i vračanje su zlo

Magija i vračanje su zlo

Satana želi da se baviš magijom. Mnogi prinose žrtve precima ili duhovima kako bi se zaštitili od zla. Oni to rade zato što se boje sila iz duhovnog sveta. Zato nose magične prstenove ili narukvice. Oni piju ili u svoje telo utrljavaju „lekove“ koji navodno imaju magičnu moć. Neki u svojim domovima ili u zemlji sakrivaju predmete za koje veruju da imaju zaštitnu moć. Drugi koriste magične „amajlije“ zato što veruju da će im one doneti uspeh u poslu, na školskim ispitima ili prilikom udvaranja.

Tvoja najbolja zaštita od Satane jeste da budeš Jehovin prijatelj. Jehova Bog i njegovi anđeli daleko su moćniji od Satane i njegovih demona (Jakov 2:19; Otkrivenje 12:9). Jehova jedva čeka da pokaže svoju snagu u korist svojih prijatelja — onih koji su mu potpuno lojalni (2. Letopisa 16:9).

Božja Reč kaže: ’Nemojte gatati.‘ Jehova osuđuje gatanje i vračanje jer takvi postupci mogu nekoga dovesti direktno pod vlast Satane Ðavola (Levitska 19:26).