Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. LEKCIJA

Kako možeš učiti o Bogu

Kako možeš učiti o Bogu

O Jehovi možeš učiti ako čitaš Bibliju. Pre mnogo vremena, Bog je izabrao neke ljude da zapišu njegove misli. Ti se zapisi zajedno zovu Biblija. Danas mi učimo o Bogu tako što čitamo Bibliju. Biblija se naziva i Božja Reč, zato što sadrži Jehovinu reč, to jest poruku od njega. Mi možemo verovati u ono što stoji u Bibliji zato što Jehova nikada ne laže. ’Nemoguće je da Bog laže‘ (Jevrejima 6:18). U Božjoj Reči se nalazi istina (Jovan 17:17).

Biblija je jedan od najvrednijih darova koje je Bog dao ljudima. Ona je poput pisma koje otac pun ljubavi piše svojoj deci. Ona nam priča o Božjem obećanju da ovu planetu pretvori u jedno predivno mesto za život — u raj. Priča nam šta je on za svoju vernu decu uradio u prošlosti, šta radi sada i šta će uraditi u budućnosti. Ona nam takođe pomaže da rešimo naše probleme i da pronađemo sreću (2. Timoteju 3:16, 17).

 Jehovini svedoci su Božji prijatelji; oni će ti pomoći da razumeš ono čemu nas Biblija poučava. Ti im samo reci da želiš da proučavaš Bibliju. Oni to rade besplatno (Matej 10:8). Pored toga, možeš da ideš na hrišćanske sastanke. Oni se održavaju na mestima za obožavanje koja se nazivaju Dvorane Kraljevstva. Ako posećuješ hrišćanske sastanke, brzo ćeš povećavati svoje spoznanje o Bogu.

O Bogu možeš učiti iz onoga što je stvorio. Na primer, Biblija kaže: „Stvori Bog nebo i zemlju“ (Postanje 1:1). Kada je Jehova stvorio „nebo“, načinio je Sunce. Šta nam to govori o Bogu? Govori nam da Jehova ima veliku moć. Samo je on mogao da stvori nešto tako moćno kao što je Sunce. To nam takođe govori da je Jehova mudar, pošto je bila potrebna mudrost da bi se stvorilo Sunce, koje daje toplotu i svetlost, i nikada ne sagori.

Iz onoga što je Jehova stvorio vidi se da nas on voli. Razmisli malo o raznim vrstama voća koje imamo ovde na zemlji. Jehova je mogao da stvori samo jednu vrstu voća — ili baš nijednu. Ali ne, Jehova nam je dao mnogobrojne vrste voća raznih oblika, raznih veličina, boje i ukusa. To pokazuje da Jehova nije samo Bog pun ljubavi već i da je veoma velikodušan, brižan i dobar (Psalam 104:24).