Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Onekani Munjira Inakuonani Yahova

Onekani Munjira Inakuonani Yahova

“Yahova asakomerwa na mbumba yace.” (Mas. 149:4) Maseze ndife akusowa ungwiro, iye asaona makhaliro athu adidi na pinthu pyakuti tinakwanisa kupicita. Mbwenye midzidzi inango, panango pinakhala pyakunentsa kuna ife toera kukhala na maonero adidi thangwi ya ife ene. Panango tinaona kuti ndife akusowa basa thangwi ya njira inatitsalakana anango. Peno tinganyerezera madodo adacita ife nduli, panango tinapenula khala Yahova asatifunadi. Mphapo ninji cinafuna kutiphedza tingakhala na mabvero anewa?

Kumbukani kuti Yahova asaona pinthu pyakuti anthu nee asakwanisa kupiona. (1 Sam. 16:7) Pyenepi pisapangiza kuti iye asaona pinthu muna ife pyakuti nee tisakwanisa kupiona. Bhibhlya isatiphedza toera kubvesesa kuti Yahova asationa tani. Ife tinakwanisa kubvesesa pyenepi tingaleri mavesi a Bhibhlya anapangiza njira inafuna Yahova atumiki ace.

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI KHALANI NA CINYINDIRO CAKUTI NDIMWE WAKUFUNIKA KUNA YAHOVA, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Citsandzo ca mwana akhathamanga na babace cisatipfundzisanji thangwi ya Yahova?

  • Khala munthu adacita madawo makulu ali kuwangisira toera akhale pontho na uxamwali na Yahova, anakhala tani na cinyindiro cakuti ndi wakufunika kuna Yahova?—1 Juwau 3:19, 20

  • M’bale aphedzeka tani thangwi yakuleri na kunyerezera mwadidi citsandzo ca Dhavidhi na Yosafate?