Ndokoni pa mphangwa

Siyensiya na Bhibhlya

Kodi siyensiya isabverana na Bhibhlya? Bhibhlya ingalonga pinthu pya siyensiya, pisakhala pinthu pyandimomwene? Onani kuti dziko isapangizanji, pontho onani pinalonga asientista anapfundza pya dziko.