Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Khalani Akutsandzaya Pakutomesa Makani

Khalani Akutsandzaya Pakutomesa Makani

Kucedza na munthu mwantsusukano ndi ibodzi mwa njira zakutsandzayisa na zakuphedza kakamwe toera kupereka umboni. Ngakhale tenepo, panango ife tinagopa khala tisanyerezera kakamwe kuti tinatoma tani kulonga thangwi ya Bhibhlya. Mbwenye m’mbuto mwakudzudzumika kakamwe na pinthu pinafuna imwe kulonga toera kupereka umboni, pangizani citsalakano kuna munthu anacedza na imwe. (Mat. 22:39; Afil. 2:4) Khala mu ndzidzi unacedza imwe mwagumana mwai toera kupereka umboni, imwe muli na pinthu pizinji pyakuti pinakuphedzani toera kucita pyenepi.

Kodi pinthu piri pantsi apa pinakuphedzani tani toera kupereka umboni mwakubverana na makani anacedza imwe na munthu?

ONANI VIDHYU YAKUTI UTALE USANOZA UTALE UNDZACE”—KUTOMESA MAKANI, BULUKA PENEPO TAWIRANI MBVUNDZO UYU:

Ndi pinthu pipi pitatu pinafuna kutiphedza toera kuthimizira maluso athu akutomesa makani?