Mabasa a Mboni za Yahova

Basa Yathu Yakucita Mabukhu

Bhibhlya mu Cilongero ca Ntsiku na Ntsiku

Bhibhlya ya Dziko Ipswa yathumburuzwa mwadidi, pontho ndi yakukhonda nentsa kuleri. Iyo ndi yakunyindirika thangwi isaphatisira dzina ya Mulungu, Yahova, m’maulendo akukwana 237 mu Novo Testamento.

Bhibhlya mu Cilongero ca Ntsiku na Ntsiku

Bhibhlya ya Dziko Ipswa yathumburuzwa mwadidi, pontho ndi yakukhonda nentsa kuleri. Iyo ndi yakunyindirika thangwi isaphatisira dzina ya Mulungu, Yahova, m’maulendo akukwana 237 mu Novo Testamento.