Ndokoni pa mphangwa

Aphale na Atsikana

Tacinja madzina a anthu anango analongwa m’misolo ino.

 

Pinalonga Aphale na Atsikana Andzanu

Panango musathimbana na nyatwa zakuti nee mwathimbana nazo kale. Onani kuti aphale na atsikana andzanu asathimbana nazo tani.

Mavidyu a Pithundzithundzi Pyakulembwa

Mukuthimbana na pinentso pyakuti pisaoneka ninga nee munakwanisa kupikunda? Khala ndi tenepo, mavidyu awa anakwanisa kukuphedzani toera kuthimbana na pinentso pinathimbana na aphale na atsikana.

Matawiro a Mibvundzo 10 Inacita Aphale Na Atsikana

Gumanani uphungu wakuphata basa na maonero akuphedza toera mupembere mu umaso.