Ndokoni pa mphangwa

KUKHALALA MASO MWAKUBVERANA NA PINALONGA BHIBHLYA

Yahova Andicitira Pinthu Pizinji Kakamwe

Ndi undimomwene upi wa Bhibhlya udaphedza Crystal, wakuti akakamizwa toera kupita m’mabonde mbali mwana toera kukulisa uxamwali wace na Yahova Mulungu na kudziwa cifuniro ca umaso wace?

KUKHALALA MASO MWAKUBVERANA NA PINALONGA BHIBHLYA

Ine Ndikhadaneta na Makhaliro a Umaso Wanga

Dmitry Korshunov akhali nyamwera, mbwenye atoma kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene. Ninji cidankulumiza toera kucita macinjo makulu mu umaso wace mbadzakhala wakutsandzaya?

BASA YATHU YAKUCITA MABUKHU

Kodi Mabukhu Athu Asafika Tani ku Dziko ya Kongo

Miezi yonsene Mboni za Yahova zisacita ulendo wakulapha mbizienda kakwata mabhibhlya na mabukhu toera kuenda kasiya ku pisa pyakutali pinagumanika ku República Democrática do Kongo.

PYA IFE

Misonkhano ya Mpingo ya Mboni za Yahova

Dziwani mbuto zinagumanyikana ife na tisalambira tani.