Ndokoni pa mphangwa

Marevista a Ncenjezi na Despertai!

Marevista athu akubuluswa m’Bhibhlya asagumanika toera kukopyari mu pilongero pyakupiringana 150. Revista ya Ncenjezi isapangiza mabvekero a pinthu pinacitika pa dziko kuti pisakwanirisa tani maprofesiya a Bhibhlya. Isabalangaza anthu na mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu, pontho isakulumiza cikhulupiro mwa Yezu Kristu. Despertai! isapangiza kuti tinathimbana tani na nyatwa za lero, pontho isathimizira cinyindiro ku mapikiro a Nciti, a dziko ipswa yantendere na yacitsidzikizo.

 

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

Setembro 2023

Revista ino iri na misolo ya pfundziro ya sumana 6 ya Novembro–10 ya Dezembero ya 2023.

NCENJEZI

Umambo wa Mulungu Ninji?

Anthu asacita mbvundzo uyu mu pyaka pizinji. Ntawiro usagumanika m’Bhibhlya.

ONANI

LAMUKANI!

LAMUKANI!

LAMUKANI!

LAMUKANI!

LAMUKANI!

NCENJEZI

NCENJEZI

NCENJEZI

NCENJEZI

NCENJEZI

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO)