Ndokoni pa mphangwa

Madhrama a m’Bhibhlya

Kopyarini madhrama akubvesera a pipfundziso pya mbiri za Bhibhlya na pfundzani pinthu pyakufunika kakamwe thangwi ya pidacitika kwa anthu analongwa m’Bhibhlya.

 

Munatilekerera, ntundu unoyu wa mphangwa nkhabe kugumanika cincino mu cilongero ceneci.

Mphangwa zisagumanika mu cilongero ceneci pa matsamba anatowerera: