Ndokoni pa mphangwa

Cikumbuso ca Kufa Kwa Yezu

Kabodzi pacaka, tisagumanyikana pabodzi m’mbuto zizinji pa dziko yonsene yapantsi toera kukumbuka kufa kwa Yezu. Tisacita pyenepi thangwi Yezu alonga: “Pitirizani kucita pyenepi toera mundikumbukire.” (Luka 22:19).