Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Munakhunganyika Tani Toera Kuthimbana na Nyatwa Yakusowa Kobiri?

Munakhunganyika Tani Toera Kuthimbana na Nyatwa Yakusowa Kobiri?

Ife nee tisadzudzumika dziko ingathimbana na nyatwa yakusowa kobiri. Thangwi yanji? Thangwi ife tiri kukhala kunkhomo kwa ntsiku zakumalisa, pontho Bhibhlya isaticenjeza toera tikhonde kunyindira “mpfuma yakukhonda kunyindirika.” (1 Tim. 6:17; 2 Tim. 3:1) Citsandzo ca Mambo Yosafate cisatipfundzisanji thangwi ya kukhunganyika toera kuthimbana na nyatwa?

Mu ndzidzi ukhafuna iye kuthimbana na anyamalwa, Yosafate anyindira Yahova. (2 Kro. 20:9-12) Kusiyapo pyenepi, iye aikha anyankhondo m’mizinda na kumanga mipanda. (2 Kro. 17:1, 2, 12, 13) Ninga Yosafate, ife tisafunikambo kunyindira Yahova mbatikhala akukhunganyika.

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI MULI WAKUKHUNGANYIKA TOERA KUTSIDZIKIZIKA CIDENGWA CACIBALIRO CINGACITIKA?, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Tinakhunganyika tani cidengwa mbacidzati kucitika?

  • Tinakhunganyika tani toera kuphedza anango?