Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Calirani Anthu Akupanduka

Calirani Anthu Akupanduka

Kazinji kene, Sathani pabodzi na ale anam’phedzera asabvungaza uthambi na undimomwene toera kufewesa cikhulupiro cathu. (2 Akor. 11:3) Mwacitsandzo, Asirya alonga uthambi toera kufewesa atumiki a Yahova. (2 Kro. 32:10-15) Anthu akupanduka asacitambo pibodzi pyene lero. Mphapo tisafunika kuona tani pinthu pinapfundzisa iwo? Tisafunika kupiona ninga venenu. Natenepa nee tisafunika kuleri, kutawira peno kulonga mphangwa zawo. Dzindikirani mwakucimbiza mphangwa zakuti zinakucitisani kupenula Yahova na gulu yace, pontho zicalireni.—Yuda 3, 4.

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI MENYANI NKHONDO MWAKUWANGA TOERA KUTSIDZIKIZA CIKHULUPIRO”!—VIDHYU YAKUGWANDWA, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Thangwi yanji tisafunika kucita mphole-mphole pakuphatisira interneti?

  • Tinaphatisira tani uphungu unagumanika pa Aroma 16:17?