Masalmo 149:1-9

  • Nyimbo ya kuwina kwa Mulungu

    • Mulungu asakomerwa na mbumba yace (4)

    • Mbiri ndi ya anthu akukhulupirika a Mulungu (9)

149  Simbani Yahova!* Imbirani Yahova nyimbo ipswa;+Nsimbeni mu mpingo wa anthu ace akukhulupirika.+   Izraeli mbatsandzaye na Nciti wace Wankulu;+Ana a Sioni mbakomerwe na Mambo wawo.   Iwo mbasimbe dzina yace uku mbakabvina,+Pontho mbaphatisire pandero na arpa toera kuimba nyimbo zakunsimba.+   Thangwi Yahova asakomerwa na mbumba yace.+ Iye asapulumusa anthu akupfulika.*+   Anthu akukhulupirika mbatsandzaye thangwi ya mbiri yawo;Mbakhuwe mwakutsandzaya mʼmatalimba mwawo.+   Pamulomo pawo mbapabuluke nyimbo zakusimba Mulungu,Pontho mbaphatire mʼmanja mwawo supada yakuceka uku na uku,   Toera kubwezera anthu a madzindza anangoNa kutcunyusa mbumba,   Toera kumanga amambo awo na maunyolo,Pontho toera kumanga anthu awo akulemedzeka na matandadza a utale,   Toera kuatonga mwakubverana na pidalembwa thangwi ya iwo.+ Mbiri ineyi ndi ya anthu ace onsene akukhulupirika. Simbani Yahova!*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “Iye asabalikisa anthu akupfulika na cipulumuso.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.