Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 10

Prawda o aniołach i demonach

Prawda o aniołach i demonach

1. Dlaczego to ważne, żebyśmy dowiedzieli się o aniołach czegoś więcej?

JEHOWA chce, żebyśmy znali Jego rodzinę. Jej częścią są aniołowie. W Biblii nazwano ich „synami Bożymi” (Hioba 38:7). Co robią aniołowie? Jak pomagali ludziom w przeszłości? I czy mogą pomagać nam dzisiaj? (Zobacz dodatek 8).

2. Skąd się wzięli aniołowie i ilu ich jest?

2 Skąd się wzięli aniołowie? W Liście Pawła do Kolosan 1:16 czytamy, że najpierw Jehowa stworzył Jezusa, a potem „wszystko inne w niebie i na ziemi” — również aniołów. A ilu ich stworzył? Z Biblii wynika, że są ich setki milionów (Psalm 103:20; Objawienie 5:11).

3. Czego z Księgi Hioba 38:4-7 dowiadujemy się o aniołach?

3 Biblia uczy też, że aniołowie zostali stworzeni wcześniej niż ziemia. Jak zareagowali, kiedy zobaczyli ziemię? Z Księgi Hioba dowiadujemy się, że bardzo się cieszyli. Wszyscy aniołowie tworzyli rodzinę, która zgodnie służyła Jehowie (Hioba 38:4-7).

ANIOŁOWIE POMAGAJĄ SŁUGOM BOŻYM

4. Skąd wiemy, że aniołowie interesują się ludźmi?

4 Aniołowie zawsze interesowali się ludźmi oraz zamierzeniem Boga co do ludzi i ziemi (Przysłów 8:30, 31; 1 Piotra 1:11, 12). Bunt Adama i Ewy musiał  ich bardzo zasmucić. Jeszcze bardziej smuci ich to, że dzisiaj większość ludzi nie słucha Jehowy. Ale cieszą się, kiedy ktoś żałuje swojego postępowania i wraca do Boga (Łukasza 15:10). Aniołowie bardzo interesują się tymi, którzy Mu służą. Jehowa posługuje się aniołami, żeby pomagać swoim sługom  i ich chronić (Hebrajczyków 1:7, 14). Zobaczmy kilka przykładów.

„Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął lwom paszcze” (Daniela 6:22)

5. Jak aniołowie pomagali sługom Bożym w przeszłości?

5 Jehowa wysłał dwóch aniołów, żeby pomogli Lotowi i jego rodzinie uciec przed zagładą Sodomy i Gomory (Rodzaju 19:15, 16). Setki lat później prorok Daniel został wrzucony do lwiej jamy, ale nic mu się nie stało, bo „Bóg posłał swojego anioła i zamknął lwom paszcze” (Daniela 6:22). Kiedy w I wieku n.e. apostoł Piotr trafił do więzienia, Jehowa wysłał anioła, żeby go stamtąd uwolnił (Dzieje 12:6-11). Aniołowie pomagali też Jezusowi, gdy był na ziemi. Na przykład usługiwali mu zaraz po jego chrzcie (Marka 1:13). A zanim Jezus umarł, pewien anioł „go umocnił” (Łukasza 22:43).

6. (a) Skąd wiemy, że dzisiaj aniołowie pomagają sługom Bożym? (b) Na jakie pytania teraz odpowiemy?

6 Dzisiaj aniołowie już nie ukazują się ludziom. Ale Bóg nadal się nimi posługuje, żeby pomagać swoim sługom. W Biblii czytamy: „Anioł Jehowy obozuje wokół tych, którzy boją się Boga, i ich ratuje” (Psalm 34:7). Dlaczego potrzebujemy ochrony? Dlatego, że mamy potężnych wrogów, którzy chcą nam zrobić krzywdę. Kim oni są? Skąd się wzięli? Jak chcą nas skrzywdzić? Żeby odpowiedzieć na te pytania, zobaczmy, co się stało krótko po stworzeniu Adama i Ewy.

NASI NIEWIDZIALNI WROGOWIE

7. Do czego doprowadził Szatan?

7 rozdziału 3 dowiedzieliśmy się, że pewien anioł, który chciał panować nad innymi, zbuntował  się przeciwko Bogu. Biblia nazywa go Szatanem Diabłem (Objawienie 12:9). Szatan chciał, żeby ludzie też zbuntowali się przeciwko Bogu. Oszukał Ewę, a z czasem doprowadził do tego, że od Boga odwróciła się większość ludzi. Nie zrobili tego tylko niektórzy, na przykład Abel, Henoch i Noe (Hebrajczyków 11:4, 5, 7).

8. (a) Jak niektórzy aniołowie stali się demonami? (b) Jak demony uratowały się z potopu?

8 W czasach Noego niektórzy aniołowie zbuntowali się przeciw Bogu i opuścili swój dom w niebie, żeby żyć na ziemi jak ludzie. Dlaczego? Biblia wyjaśnia, że chcieli mieć żony (odczytaj Rodzaju 6:2). Jednak aniołowie nie mieli do tego prawa (Judy 6). Pod ich wpływem ludzie stali się jeszcze bardziej zepsuci i agresywni. Jehowa zdecydował wtedy, że zniszczy złych ludzi w potopie, który zaleje całą ziemię. Ale ocalił z niego swoich wiernych sług (Rodzaju 7:17, 23). Żeby się uratować, źli aniołowie wrócili do nieba. Postanowili przyłączyć się do buntu Szatana, który został ich władcą. Biblia nazywa ich demonami (Mateusza 9:34).

9. (a) Co się stało z demonami po powrocie do nieba? (b) Czego się teraz dowiemy?

9 Ponieważ demony były buntownikami, Jehowa nie przyjął ich z powrotem do swojej rodziny (2 Piotra 2:4). Co prawda nie mogą już zamieniać się w ludzi, ale nadal ‛zwodzą cały świat’ (Objawienie 12:9; 1 Jana 5:19). Zobaczmy, jak to robią (odczytaj 2 Koryntian 2:11).

 JAK DEMONY OSZUKUJĄ LUDZI?

10. Jak demony oszukują ludzi?

10 Demony oszukują ludzi na różne sposoby. Praktyki, które mają związek z demonami, nazywamy okultyzmem. Biblia nakazuje, żeby trzymać się od nich z dala (Galatów 5:19-21). Dlaczego? Tak jak myśliwy zastawia pułapkę na zwierzęta, tak demony używają różnych pułapek, żeby przejąć kontrolę nad ludźmi. (Zobacz dodatek 26).

11. Czym jest wróżenie i dlaczego nie możemy mieć z nim nic wspólnego?

11 Jedną z takich pułapek jest wróżenie. Chodzi o wykorzystywanie sił nadprzyrodzonych, żeby poznać przyszłość albo jakieś tajemnice. W tym celu niektórzy obserwują gwiazdy, sprawdzają horoskopy, czytają z kart tarota lub z ręki albo używają kryształowej kuli. Wielu ludzi uważa, że nie ma w tym nic złego, ale to nieprawda. To bardzo niebezpieczne. Biblia wskazuje, że wróżenie ma związek z demonami. W Dziejach Apostolskich 16:16-18 wspomniano o „demonie wróżbiarstwa”, który pomagał pewnej dziewczynie przepowiadać przyszłość. Kiedy apostoł Paweł wypędził z niej demona, nie potrafiła już wróżyć.

12. (a) Dlaczego próby kontaktowania się z umarłymi są niebezpieczne? (b) Dlaczego słudzy Boży nigdy nie biorą udziału w obrzędach związanych z demonami?

12 Demony używają jeszcze innej pułapki — spirytyzmu. To kontaktowanie się z nimi bezpośrednio albo przez kogoś innego. Demony próbują nas przekonać, że po śmierci ludzie dalej gdzieś żyją i że  możemy z nimi rozmawiać. Niektórzy po śmierci kogoś bliskiego zwracają się do medium, czyli osoby, która twierdzi, że może kontaktować się z umarłymi. Czasami medium podaje o umarłym jakieś informacje albo nawet mówi jego głosem (1 Samuela 28:3-19). Ktoś wtedy myśli, że rozmawia z umarłym, ale tak naprawdę kontaktuje się z demonami. Pogląd, że ludzie po śmierci dalej żyją, jest też podstawą wielu obrzędów pogrzebowych. Kiedy chrześcijanie nie chcą brać w nich udziału, rodzina i znajomi mogą ich krytykować, obrażać albo się od nich odsunąć. Ale chrześcijanie wiedzą, że nie ma życia po śmierci i że nie można rozmawiać z umarłymi (Psalm 115:17). Dlatego bądź bardzo ostrożny. Nigdy nie próbuj kontaktować się z umarłymi ani nie bierz udziału w obrzędach związanych z demonami (odczytaj Powtórzonego Prawa 18:10, 11; Izajasza 8:19).

13. Co udało się wielu ludziom, którzy kiedyś bali się demonów?

13 Demony nie tylko oszukują ludzi, ale też próbują ich zastraszyć. Dzisiaj Szatan i demony wiedzą, że mają „mało czasu”, bo niedługo Bóg usunie ich z ziemi. Dlatego są bardziej agresywni niż kiedykolwiek (Objawienie 12:12, 17). Jednak tysiącom ludzi udało się uwolnić od strachu przed demonami. W jaki sposób?

JAK SIĘ PRZECIWSTAWIĆ DEMONOM?

14. Jak chrześcijanie z Efezu uwolnili się od wpływu demonów i jak my możemy to zrobić?

14 Biblia mówi, jak można przeciwstawić się demonom. Na przykład niektórzy mieszkańcy Efezu przed  poznaniem prawdy o Bogu kontaktowali się z demonami. Jak uwolnili się od ich wpływu? W Biblii czytamy: „Sporo tych, którzy zajmowali się magią, poznosiło swoje księgi i na oczach wszystkich je spaliło” (Dzieje 19:19). Ponieważ chcieli być chrześcijanami, zniszczyli swoje magiczne księgi. Podobnie trzeba zrobić dzisiaj. Każdy, kto chce służyć Jehowie, musi pozbyć się wszystkich rzeczy związanych z demonami. Chodzi o książki, czasopisma, horoskopy, filmy, muzykę, gry i plakaty, które przedstawiają magię, demony czy siły nadprzyrodzone jako coś nieszkodliwego i fascynującego. Dotyczy to też amuletów i talizmanów, które rzekomo chronią przed złem (1 Koryntian 10:21).

15. Co jeszcze jest nam potrzebne, żeby przeciwstawić się Szatanowi i demonom?

15 Wiele lat po tym, jak Efezjanie zniszczyli magiczne księgi, apostoł Paweł napisał, że muszą dalej walczyć z „armią niegodziwych duchów” (Efezjan 6:12). Demony nadal próbowały im zaszkodzić. Co jeszcze było potrzebne Efezjanom? Paweł dodał: „Zawsze miejcie ze sobą wielką tarczę wiary, którą zdołacie zagasić wszystkie płonące strzały Niegodziwca” (Efezjan 6:16). Jak tarcza chroni żołnierza, tak wiara może chronić nas. Jeśli jesteśmy przekonani, że Jehowa nas ochroni, to przeciwstawimy się Szatanowi i demonom (Mateusza 17:20).

16. Jak możemy umocnić wiarę w Jehowę?

16 Jak możemy umacniać wiarę w Jehowę? Powinniśmy codziennie czytać Biblię i uczyć się polegania  na Jego ochronie. Jeśli mamy silną wiarę, to Szatan i demony nas nie zwyciężą (1 Jana 5:5).

17. Co jeszcze będzie nas chronić przed demonami?

17 Co jeszcze musieli robić chrześcijanie w Efezie? Żyli w mieście pełnym demonicznych praktyk. Dlatego Paweł poradził im: „Przy każdej okazji zwracajcie się do Boga” (Efezjan 6:18). Musieli przez cały czas prosić Jehowę o ochronę. My też żyjemy w świecie, na który demony mają wielki wpływ. Dlatego musimy prosić Jehowę, żeby nas chronił, i używać w modlitwach Jego imienia (odczytaj Przysłów 18:10). Jeśli prosimy Jehowę o ochronę przed Szatanem, On nas wysłucha (Psalm 145:19; Mateusza 6:13).

18, 19. (a) Dzięki czemu zwyciężymy w walce z Szatanem i demonami? (b) Na jakie pytanie odpowie następny rozdział?

18 Jeśli pozbędziemy się wszystkiego, co ma związek z demonami, i będziemy polegać na Jehowie, to przeciwstawimy się Szatanowi i demonom. Nie musimy się ich bać (odczytaj Jakuba 4:7, 8). Jehowa jest o wiele potężniejszy niż demony. Ukarał je za czasów Noego, a w przyszłości je zniszczy (Judy 6). Pamiętaj, że w tej walce nigdy nie jesteśmy sami. Żeby nas chronić, Jehowa posługuje się swoimi aniołami (2 Królów 6:15-17). Możemy być przekonani, że z Jego pomocą zwyciężymy (1 Piotra 5:6, 7; 2 Piotra 2:9).

19 Skoro Szatan i demony powodują tyle cierpień, to dlaczego Bóg jeszcze ich nie zniszczył? Na to pytanie odpowie następny rozdział.