Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 17

Modlitwa — wyjątkowy zaszczyt

Modlitwa — wyjątkowy zaszczyt

„Twórca nieba i ziemi” chętnie słucha naszych modlitw (Psalm 115:15)

1, 2. (a) Dlaczego twoim zdaniem modlitwa to wyjątkowy zaszczyt? (b) Dlaczego musimy się dowiedzieć, co o modlitwie mówi Biblia?

W PORÓWNANIU z całym wszechświatem Ziemia jest bardzo mała. Wszyscy ludzie na niej są dla Jehowy „jak kropla wody z wiadra” (Psalm 115:15; Izajasza 40:15). Mimo to w Psalmie 145:18, 19 czytamy: „Jehowa jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia pragnienie tych, którzy się Go boją. Słyszy ich wołanie o pomoc i ich ratuje”. Czy to nie wspaniałe? Jehowa, wszechmocny Stwórca, chce być blisko nas i słuchać naszych modlitw. Modlitwa to rzeczywiście wyjątkowy zaszczyt.

2 Ale żeby Jehowa nas słuchał, musimy się do Niego modlić w sposób, który Mu się podoba. Jak to robić? Zobaczmy, co o modlitwie mówi Biblia.

DLACZEGO POWINNIŚMY MODLIĆ SIĘ DO JEHOWY?

3. Dlaczego powinieneś modlić się do Jehowy?

3 Jehowa zachęca cię, żebyś się do Niego modlił, czyli z Nim rozmawiał (odczytaj Filipian 4:6, 7). Pomyśl tylko! Władca całego wszechświata bardzo się tobą interesuje i chce, żebyś mówił Mu o swoich uczuciach i problemach.

4. Dlaczego częste modlitwy umocnią twoją przyjaźń z Jehową?

 4 Dzięki modlitwie możemy przyjaźnić się z Jehową. Kiedy przyjaciele często rozmawiają o tym, co myślą, co czują i czym się martwią, ich przyjaźń staje się mocniejsza. Tak samo jest z modlitwami do Jehowy. Z Biblii możesz się dowiedzieć, co On myśli, co czuje i co zrobi w przyszłości. Ty też możesz często mówić Jehowie o swoich najgłębszych uczuciach. Wtedy twoja przyjaźń z Nim będzie coraz mocniejsza (Jakuba 4:8).

CO MUSIMY ROBIĆ, ŻEBY JEHOWA NAS SŁUCHAŁ?

5. Skąd wiemy, że Jehowa nie słucha wszystkich modlitw?

5 Czy Jehowa słucha wszystkich modlitw? Nie. W czasach proroka Izajasza powiedział do Izraelitów: „Chociaż mnożycie modlitwy, ja was nie wysłuchuję. Wasze ręce są splamione krwią” (Izajasza 1:15).  Jeśli robilibyśmy coś, czego Jehowa nienawidzi, to On nie słuchałby naszych modlitw.

6. Dlaczego wiara jest tak ważna? W czym musi być widoczna?

6 Jeśli chcemy, żeby Jehowa słuchał naszych modlitw, musimy też mieć wiarę (Marka 11:24). Apostoł Paweł wyjaśnił: „Bez wiary nie można się podobać Bogu, bo każdy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go z całych sił szukają” (Hebrajczyków 11:6). Ale nie wystarczy po prostu mówić, że mamy wiarę. Musi być ona widoczna w tym, że każdego dnia jesteśmy posłuszni Jehowie (odczytaj Jakuba 2:26).

7. (a) Dlaczego powinniśmy modlić się do Jehowy z pokorą i szacunkiem? (b) Jak możemy pokazać, że modlimy się szczerze?

7 Powinniśmy modlić się do Jehowy z pokorą i szacunkiem. Dlaczego? Pomyśl: Gdybyś rozmawiał z królem albo prezydentem, na pewno robiłbyś to z szacunkiem. A przecież Jehowa jest Bogiem Wszechmocnym. Czy więc tym bardziej nie powinniśmy okazywać Mu szacunku i być wobec Niego pokorni? (Rodzaju 17:1; Psalm 138:6). Poza tym powinniśmy modlić się szczerze, prosto z serca, a nie ciągle powtarzać to samo (Mateusza 6:7, 8).

8. Co powinniśmy robić, kiedy się o coś modlimy?

8 Kiedy się o coś modlimy, musimy też robić w tej sprawie wszystko, co możemy. Na przykład jeśli prosimy Jehowę, żeby zadbał o nasze codzienne potrzeby, to nie będziemy jedynie czekać, aż On wszystko nam da. Musimy być pracowici i przyjmować każdą pracę, którą jesteśmy w stanie wykonywać (Mateusza 6:11; 2 Tesaloniczan 3:10). A jeśli modlimy się o to,  żeby już więcej nie robić czegoś złego, to musimy unikać sytuacji, które mogą wystawiać nas na pokusę (Kolosan 3:5). Teraz omówimy kilka często zadawanych pytań dotyczących modlitwy.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

9. Do kogo powinniśmy się modlić? Czego o modlitwie uczy nas Ewangelia według Jana 16:23?

9 Do kogo się modlić? Jezus uczył, że mamy się modlić do „naszego Ojca w niebie” (Mateusza 6:9). Powiedział też: „Jeśli poprosicie o coś Ojca w moje imię, On wam to da” (Jana 16:23). Dlatego powinniśmy modlić się tylko do Jehowy w imię Jezusa. Co to znaczy, że mamy modlić się w imię Jezusa? Żeby Jehowa słuchał naszych modlitw, musimy uznawać szczególną rolę, którą wyznaczył Jezusowi. Jak już wiemy, Jezus przyszedł na ziemię, żeby uwolnić nas od grzechu i śmierci (Jana 3:16; Rzymian 5:12). Poza tym Jehowa wybrał go na Sędziego i Arcykapłana (Jana 5:22; Hebrajczyków 6:20).

Możesz się modlić przy każdej okazji

10. Czy trzeba się modlić w jakiejś konkretnej pozycji?

10 W jakiej pozycji się modlić? Jehowa nie wymaga, żeby w czasie modlitwy stać, siedzieć albo klęczeć. Biblia pokazuje, że możemy z Nim rozmawiać w każdej pozycji, która świadczy o szacunku (1 Królów 8:22, 23; 1 Kronik 17:16; Nehemiasza 8:6; Daniela 6:10). Dla Jehowy o wiele ważniejsze niż nasza pozycja jest to, czy mamy właściwe nastawienie. Możemy modlić się w każdym miejscu i o każdej porze, na głos albo w myślach. Jehowa nas słyszy, nawet jeśli nie słyszy nas nikt inny (Nehemiasza 2:1-6).

11. O co możemy się modlić do Jehowy?

 11 O co się modlić? Możemy się modlić o wszystko, co jest zgodne z wolą Jehowy. Biblia mówi: „O cokolwiek prosimy zgodnie z wolą Boga, On nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14). Czy możemy się modlić w sprawach osobistych? Tak. Modlitwa do Jehowy powinna być jak rozmowa z przyjacielem. Możemy Mu mówić o wszystkim, co myślimy i czujemy (Psalm 62:8). Możemy Go prosić o ducha świętego, żeby pomógł nam robić to, co właściwe. Możemy też prosić o mądrość do podejmowania dobrych decyzji i o siły do radzenia sobie z trudnościami (Jakuba 1:5). Poza tym powinniśmy prosić Jehowę o przebaczenie grzechów (Efezjan 1:3, 7). Powinniśmy też modlić się za innych, na przykład za naszą rodzinę oraz braci i siostry w zborze (Dzieje 12:5; Kolosan 4:12).

12. Jakie sprawy powinny być w naszych modlitwach najważniejsze?

12 Jakie sprawy powinny być w modlitwach najważniejsze? Te, które dotyczą Jehowy i Jego woli. Powinniśmy z całego serca Mu dziękować za wszystko, co dla nas robi (1 Kronik 29:10-13). Weźmy pod uwagę modlitwę, której Jezus nauczył swoich naśladowców (odczytaj Mateusza 6:9-13). Powiedział, że przede wszystkim powinniśmy się modlić, żeby imię Boże było uświęcone, czyli traktowane jako święte. Potem mamy się modlić, żeby przyszło Królestwo Boże i żeby na całej ziemi działa się wola Jehowy. Dopiero po tych bardzo ważnych sprawach Jezus wymienił nasze potrzeby osobiste. Jeśli modlimy się przede  wszystkim o to, co dotyczy Jehowy i Jego woli, pokazujemy, że jest to dla nas najważniejsze.

13. Ile czasu mają trwać nasze modlitwy?

13 Ile czasu ma trwać modlitwa? Biblia tego nie mówi. Modlitwa może być długa lub krótka, zależnie od sytuacji. Na przykład przed posiłkiem możemy pomodlić się krótko. A jeśli za coś Jehowie dziękujemy albo mówimy Mu o swoich zmartwieniach,  możemy pomodlić się dłużej (1 Samuela 1:12, 15). Jednak nie chcemy modlić się długo na pokaz, jak to robili niektórzy w czasach Jezusa (Łukasza 20:46, 47). Takie modlitwy nie robią na Jehowie wrażenia. Dla Niego najważniejsze jest to, czy modlimy się z serca.

14. Jak często możemy się modlić i co nam to mówi o Jehowie?

14 Jak często się modlić? Jehowa chce, żebyśmy rozmawiali z Nim jak najczęściej. Biblia zachęca: „wciąż się módlcie”, „stale się módlcie” i „nieustannie się módlcie” (Mateusza 26:41; Rzymian 12:12; 1 Tesaloniczan 5:17). Jehowa zawsze chętnie nas wysłucha. Możemy codziennie Mu dziękować za to, że nas kocha, i za to, co nam daje. Możemy też prosić Go o rady, o siły albo o to, żeby nas pocieszył. Jeśli  naprawdę cenimy modlitwę, będziemy rozmawiać z Jehową przy każdej okazji.

15. Dlaczego na koniec modlitwy powinniśmy mówić „amen”?

15 Dlaczego na koniec modlitwy mówić „amen”? Słowo „amen” znaczy „istotnie” albo „niech się tak stanie”. Potwierdzamy nim, że to, co mówimy w modlitwie, jest szczere (Psalm 41:13). Z Biblii wynika, że dobrze jest też powiedzieć „amen” na koniec modlitwy publicznej. Możemy to zrobić w myślach albo na głos. Pokażemy tym, że zgadzamy się ze słowami tej modlitwy (1 Kronik 16:36; 1 Koryntian 14:16).

JAK BÓG ODPOWIADA NA MODLITWY?

16. Czy Jehowa naprawdę odpowiada na modlitwy?

16 Czy Jehowa naprawdę odpowiada na modlitwy? Oczywiście. Biblia mówi, że On ‛wysłuchuje modlitw’ (Psalm 65:2). Jehowa słucha modlitw milionów ludzi i odpowiada na nie w różny sposób.

17. Jak Jehowa posługuje się aniołami i swoimi sługami na ziemi, żeby odpowiadać na modlitwy?

17 Żeby odpowiadać na modlitwy, Jehowa posługuje się aniołami albo swoimi sługami na ziemi (Hebrajczyków 1:13, 14). Często jest tak, że kiedy ktoś modli się o pomoc w zrozumieniu Biblii, krótko potem przychodzą do niego Świadkowie Jehowy. To pokazuje, że aniołowie są zaangażowani w głoszenie „dobrej nowiny” i kierują Świadków do szczerych ludzi (odczytaj Objawienie 14:6). Poza tym kiedy ktoś modli się do Jehowy w związku z jakimś problemem albo potrzebą, często otrzymuje pomoc od brata lub siostry ze zboru (Przysłów 12:25; Jakuba 2:16).

Żeby odpowiedzieć na nasze modlitwy, Jehowa może posłużyć się kimś ze zboru

18. Jak Jehowa posługuje się duchem świętym i Biblią, żeby odpowiadać na modlitwy?

 18 Jak jeszcze Jehowa odpowiada na modlitwy? Daje nam ducha świętego, żebyśmy mieli mądrość i siły do radzenia sobie z problemami (2 Koryntian 4:7). Jehowa odpowiada też przez Biblię. Kiedy ją czytamy, możemy znaleźć wersety, które pomogą nam podejmować dobre decyzje. Poza tym Jehowa może na kogoś wpłynąć, żeby na zebraniu powiedział to, czego akurat potrzebujemy. Może też posłużyć się starszym zboru, który podzieli się z nami jakąś myślą z Biblii (Galatów 6:1).

19. Dlaczego może nam się wydawać, że Jehowa nie odpowiada na nasze modlitwy?

19 Czasami możemy się zastanawiać: „Dlaczego Jehowa jeszcze mi nie odpowiedział?”. Pamiętajmy, że On najlepiej wie, kiedy i jak to zrobić. Wie, czego potrzebujemy. Być może będziemy musieli modlić się o coś wiele razy. W ten sposób pokażemy Jehowie, że naprawdę nam na tym zależy i że całkowicie Mu ufamy (Łukasza 11:5-10). Czasami Jehowa może nam odpowiedzieć inaczej, niż się tego spodziewamy. Na przykład zamiast usunąć jakieś trudności, może dodać nam sił, żebyśmy je przetrwali (odczytaj Filipian 4:13).

20. Dlaczego powinniśmy często modlić się do Jehowy?

20 Czy to nie wspaniałe, że Jehowa pozwolił nam się do siebie modlić? Możesz być pewny, że On chętnie cię słucha (Psalm 145:18). Im częściej będziesz się do Niego modlił z głębi serca, tym mocniejsza będzie wasza przyjaźń.