Drugi List Piotra 2:1-22

2  Jednak wśród ludu izraelskiego powstali też fałszywi prorocy. I podobnie wśród was będą fałszywi nauczyciele+. Ukradkiem wprowadzą zgubne podziały* i nawet wyprą się właściciela, który ich kupił+, tak iż ściągną na siebie szybką zagładę.  Ponadto wielu będzie naśladować ich rozpasanie*+, wskutek czego będzie się drwić z drogi prawdy+.  Będą was też chciwie wyzyskiwać zwodniczymi słowami. Ale wyrok, który wydano na nich już dawno temu+, nie odwleka się, a ich zagłada jest nieuchronna+.  Przecież Bóg nie powstrzymał się od ukarania aniołów, którzy zgrzeszyli+, ale wtrącił ich do Tartaru*+ i zakuł w łańcuchy* gęstej ciemności, żeby czekali na wykonanie wyroku+.  Nie powstrzymał się też od ukarania starożytnego świata+ i sprowadził potop na świat pełen bezbożnych ludzi+. Zarazem jednak ocalił Noego, głosiciela prawości+, i siedem innych osób+.  Ponadto ukarał miasta Sodomę i Gomorę, gdy spalił je na popiół+. W ten sposób pokazał bezbożnym ludziom, co ma nadejść+.  Zarazem jednak uratował prawego Lota+, który był bardzo udręczony rozpasaniem* niegodziwych ludzi,  bo tego prawego człowieka dzień w dzień męczyły* niegodziwe uczynki, które widział i o których słyszał, gdy mieszkał wśród nich.  Tak więc Jehowa* wie, jak ludzi, którzy są Mu oddani, uratować z próby+, a nieprawych zachować, żeby zostali zgładzeni* w dniu wykonania wyroku+, 10  zwłaszcza tych, którzy usiłują kalać ciało innych+ i pogardzają sprawującymi władzę*+. Ci fałszywi nauczyciele, zuchwali i samowolni, nie boją się znieważać tych, których Bóg obdarzył chwałą, 11  gdy tymczasem aniołowie, choć mają większą siłę i moc, z respektu dla* Jehowy* nie oskarżają tych nauczycieli obraźliwymi słowami+. 12  Ale ci ludzie są jak bezrozumne zwierzęta, które kierują się instynktem i rodzą się*, żeby zostać schwytane i zabite. Wypowiadają się oni obraźliwie o tym, czego nie znają+, i swoim zgubnym postępowaniem sprowadzą na siebie zagładę. 13  Nieszczęście, którego zaznają, będzie zapłatą za popełniane przez nich zło. Dogadzanie sobie, i to nawet za dnia, uważają za przyjemność+. Są plamami i skazami. Gdy razem z wami ucztują, uwielbiają propagować* swoje zwodnicze nauki+. 14  Mają oczy pełne cudzołóstwa+ i niezdolne do zaniechania grzechu. Zwabiają niestałych*. Mają serce wyćwiczone w chciwości. Są przeklęci*. 15  Porzucili prostą ścieżkę i dali się zwieść na manowce. Poszli ścieżką Balaama+ — syna Beora — który pokochał zapłatę za popełnianie zła+, 16  ale został upomniany za swoje przewinienie+. Zwierzę juczne, które nie umiało mówić, przemówiło ludzkim głosem i próbowało przeszkodzić szaleńczemu postępowaniu proroka+. 17  Tacy ludzie są źródłami bez wody oraz oparami pędzonymi przez gwałtowny wicher. Dla nich też zachowano najczarniejszą ciemność+. 18  Wygłaszają napuszone, ale puste mowy. Odwołując się do pragnień ciała+ i dopuszczając się rozpasania*, zwabiają tych, którzy ledwie zerwali z ludźmi żyjącymi w błędzie+. 19  Obiecują im wolność, a tymczasem sami są niewolnikami zepsucia+. Bo kto został pokonany przez drugiego, ten jest jego niewolnikiem*+. 20  Doprawdy, jeśli dzięki dokładnej wiedzy o Panu i Wybawcy, Jezusie Chrystusie, zerwali z kalającymi rzeczami tego świata+, ale wdają się znowu w to samo i zostają pokonani, to ich końcowy stan okazuje się gorszy niż początkowy+. 21  Byłoby dla nich lepiej nie poznać dokładnie ścieżki prawości, niż ją poznać, a potem odwrócić się od świętych przykazań, które otrzymali+. 22  Ich sytuacja potwierdza prawdziwość przysłowia: „Pies wrócił do swoich wymiocin, a umyta świnia do tarzania się w błocie”+.

Przypisy

Lub „sekty”.
Lub „bezwstydne czyny”. Liczba mnoga gr. asélgeia. Zob. Słowniczek pojęć.
Możliwe też „umieścił w dołach”.
Lub „bezwstydnym postępowaniem”. Gr. asélgeia. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „ten prawy człowiek dzień w dzień męczył swoją prawą duszę”.
Dosł. „odcięci”.
Lub „patrzą z góry na zwierzchnictwo”.
Dosł. „przed”.
Lub „i z natury rodzą się”.
Lub „z niepohamowanym upodobaniem oddają się”.
Lub „niestałe dusze”.
Dosł. „dziećmi przeklętymi”.
Lub „bezwstydnych czynów”. Liczba mnoga gr. asélgeia. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „kto został pokonany przez coś, ten jest niewolnikiem tej rzeczy”.

Komentarze

Multimedia