Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 3

W jakim celu Bóg stworzył ludzi?

W jakim celu Bóg stworzył ludzi?

1. Jakie zamierzenie co do ludzi ma Bóg?

BÓG postanowił, że ludzie będą żyli we wspaniałych warunkach. Stworzył Adama i Ewę, żeby mieszkali w pięknym ogrodzie. Chciał, żeby mieli dzieci, troszczyli się o zwierzęta i zamienili całą ziemię w raj. Jego zamierzenie się nie zmieniło. Nadal tego chce dla wszystkich ludzi (Rodzaju 1:28; 2:8, 9, 15; zobacz dodatek 6).

2. (a) Skąd wiemy, że Bóg spełni to, co postanowił? (b) Jacy ludzie mają żyć na ziemi i jak długo?

2 Jak myślisz, czy kiedyś ludzie znowu będą żyli w raju? Jehowa mówi: „Ja to zamierzyłem i ja to zrealizuję” (Izajasza 46:9-11; 55:11). Bóg spełni wszystko, co postanowił, i nic Go nie powstrzyma. Powiedział o ziemi, że „nie stworzył jej bez żadnego celu” (Izajasza 45:18). Chce, żeby żyli na niej ludzie. Ale jacy ludzie? I jak długo mają na niej żyć? Biblia mówi: „Prawi [czyli posłuszni] posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze” (Psalm 37:29; Objawienie 21:3, 4).

3. Nad czym możemy się zastanawiać, kiedy widzimy problemy na świecie?

3 Jednak dzisiaj ludzie chorują i umierają. W wielu miejscach walczą ze sobą i zabijają się nawzajem. Bóg na pewno tego nie chciał. Co więc się stało? Można się tego dowiedzieć tylko z Biblii.

 WRÓG BOGA

4, 5. (a) Kto posłużył się wężem, żeby porozmawiać z Ewą w ogrodzie Eden? (b) Jak uczciwy człowiek może stać się złodziejem?

4 Biblia mówi, że Bóg ma wroga, który jest „zwany Diabłem i Szatanem”. To właśnie Szatan posłużył się wężem, żeby porozmawiać z Ewą w ogrodzie Eden (Objawienie 12:9; Rodzaju 3:1). Sprawił, że wyglądało to tak, jakby wąż mówił. (Zobacz dodatek 7).

5 Ale skąd się wziął Szatan Diabeł? Czy był zły od chwili, kiedy Bóg go stworzył? Nie, na początku był dobrym aniołem, który widział, jak Bóg przygotowuje ziemię dla Adama i Ewy. Niestety, z czasem się zmienił i stał się Diabłem (Hioba 38:4, 7). Jak to możliwe? A jak uczciwy człowiek może stać się złodziejem? Nie jest nim od urodzenia. Ale zaczyna chcieć czegoś, co do niego nie należy. Cały czas o tym myśli i jego złe pragnienie jest coraz silniejsze. Kiedy pojawia się okazja, kradnie. Staje się złodziejem z własnej winy (odczytaj Jakuba 1:13-15; zobacz dodatek 8).

6. Jak pewien anioł stał się wrogiem Boga?

6 Właśnie coś takiego stało się z tym aniołem. Kiedy Jehowa stworzył Adama i Ewę, powiedział im, żeby mieli dzieci i ‛napełnili ziemię’ (Rodzaju 1:27, 28). Być może ten anioł pomyślał sobie: „Wszyscy ci ludzie mogliby czcić mnie, a nie Jehowę!”. Im więcej o tym myślał, tym bardziej chciał tego, co do niego nie należało. Chciał, żeby ludzie oddawali cześć jemu, a nie Jehowie. Dlatego okłamał Ewę i wprowadził ją w błąd (odczytaj Rodzaju 3:1-5). Kiedy to zrobił, stał się Szatanem Diabłem, wrogiem Boga.

7. (a) Dlaczego Adam i Ewa umarli? (b) Dlaczego my też starzejemy się i umieramy?

 7 Adam i Ewa nie posłuchali Boga i zjedli owoc (Rodzaju 2:17; 3:6). Zgrzeszyli przeciwko Jehowie i zgodnie z Jego zapowiedzią z czasem umarli (Rodzaju 3:17-19). Dzieci Adama i Ewy urodziły się grzeszne, dlatego one też umarły (odczytaj Rzymian 5:12). Ale dlaczego dzieci Adama i Ewy były grzeszne? Zobaczmy pewien przykład. Wyobraź sobie, że ktoś piecze chleb w formie, która ma wgniecenie. Jak będzie wyglądał chleb? Będzie miał takie samo wgniecenie jak forma. Kiedy Adam nie posłuchał Boga, stał się grzeszny. Ponieważ jesteśmy potomkami Adama, mamy takie samo „wgniecenie” jak on, czyli też jesteśmy grzeszni. Dlatego starzejemy się i umieramy (Rzymian 3:23; zobacz dodatek 9).

8, 9. (a) Do czego Szatan chciał przekonać Adama i Ewę? (b) Dlaczego Jehowa nie pozbył się buntowników od razu?

8 Kiedy Szatan namówił Adama i Ewę do grzechu, rozpoczął bunt przeciwko Jehowie. Chciał ich przekonać, że Jehowa jest kłamcą i złym władcą, któremu na nich nie zależy. Szatan twierdził, że ludzie nie potrzebują Boga — że sami mogą decydować, co jest dobre, a co złe. Jak zareagował Jehowa? Mógł pozbyć się buntowników i stłumić bunt. Ale czy w ten sposób udowodniłby, że Szatan kłamie? Nie.

9 Jehowa nie pozbył się buntowników od razu. Dał ludziom czas, żeby sami o wszystkim decydowali. W ten sposób miało stać się jasne, że Szatan kłamie i że tylko Jehowa wie, co jest dla ludzi najlepsze. Co myślisz o zachowaniu Adama i Ewy? Czy zrobili  dobrze, kiedy uwierzyli Szatanowi i nie posłuchali Boga? Przecież to Jehowa dał im wszystko. To dzięki Niemu mieszkali w pięknym miejscu, mieli przyjemną pracę i mogli żyć wiecznie. A Szatan nigdy nie zrobił dla nich nic dobrego.

10. Przed jaką ważną decyzją stoi każdy z nas?

 10 Dzisiaj każdy z nas stoi przed podobną decyzją. Zależy od niej nasze życie. Albo będziemy słuchać Jehowy, albo Szatana. Jeśli będziemy słuchać Jehowy, pokażemy, że Szatan jest kłamcą (Psalm 73:28; odczytaj Przysłów 27:11). Niestety, bardzo mało ludzi na świecie słucha Boga. A czy wiesz, że to nie Bóg jest władcą świata? Jeśli nie On, to kto?

KTO JEST WŁADCĄ ŚWIATA?

Czy Szatan mógłby zaproponować Jezusowi wszystkie królestwa świata, gdyby do niego nie należały?

11, 12. (a) O czym świadczy to, że Szatan zaproponował Jezusowi wszystkie królestwa świata? (b) Które wersety biblijne pokazują, że władcą świata jest Szatan?

11 Jezus wiedział, kto naprawdę jest władcą świata. Pewnego razu Szatan „pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę”. Obiecał Jezusowi: „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz [czyli pokłonisz się] i oddasz mi cześć” (Mateusza 4:8, 9; Łukasza 4:5, 6). Pomyśl: Czy Szatan mógłby zaproponować Jezusowi te królestwa, gdyby do niego nie należały? Nie. Wynika stąd, że wszystkie rządy należą do Szatana.

12 Może się zastanawiasz: „Jak to możliwe, żeby Szatan był władcą świata? Czy to nie Jehowa jest Bogiem Wszechmocnym, który wszystko stworzył?” (Objawienie 4:11). To prawda, ale Jezus wyraźnie powiedział, że to Szatan jest „władcą tego świata” (Jana 12:31; 14:30; 16:11). Apostoł Paweł nazwał Szatana Diabła „bogiem tego świata” (2 Koryntian 4:3, 4). A apostoł Jan napisał, że „cały świat podlega mocy Niegodziwca” (1 Jana 5:19).

 JAK ŚWIAT SZATANA ZOSTANIE ZNISZCZONY?

13. Dlaczego potrzebujemy nowego świata?

13 Ten świat jest coraz bardziej niebezpieczny. Wszędzie widać wojny, korupcję, obłudę i przemoc. Nawet gdyby ludzie starali się z całych sił, nie są w stanie rozwiązać tych problemów. Ale Bóg jest w stanie to zrobić. Już niedługo zniszczy ten zły świat w wojnie nazwanej Armagedonem i zastąpi go sprawiedliwym nowym światem (Objawienie 16:14-16; zobacz dodatek 10).

14. Kogo Bóg wybrał na Króla w swoim Królestwie? Co o tym Królu zapowiedziano w Biblii?

14 W jaki sposób Bóg utworzy nowy świat? Za pomocą swojego Królestwa, czyli niebiańskiego rządu. Na Króla Jehowa wybrał Jezusa Chrystusa. Tysiące lat temu w Biblii zapowiedziano, że Jezus będzie panował jako „Książę Pokoju” i że to Królestwo będzie wieczne (Izajasza 9:6, 7). Jezus powiedział swoim uczniom, żeby prosili Boga o przyjście tego rządu. Mieli się modlić: „Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Z rozdziału 8 dowiesz się, jak rząd Boga zastąpi rządy tego świata (odczytaj Daniela 2:44). Pod panowaniem Królestwa Bożego ziemia stanie się pięknym rajem. (Zobacz dodatek 11).

NOWY ŚWIAT JEST BLISKO!

15. Czym jest „nowa ziemia”?

15 Biblia mówi: „Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi. Ma w nich panować prawość” (2 Piotra 3:13; Izajasza 65:17). Czasami kiedy Biblia wspomina o „ziemi”, to chodzi o mieszkających na niej ludzi  (Rodzaju 11:1). Tak więc „nowa ziemia” oznacza wszystkich posłusznych Bogu ludzi, na których patrzy On z uznaniem.

16. Co niezwykłego Bóg da ludziom w nowym świecie? Co musimy robić, żeby to otrzymać?

16 Jezus obiecał, że w nowym świecie Bóg da ludziom coś niezwykłego — „życie wieczne” (Marka 10:30). Co musimy robić, żeby je otrzymać? Odpowiedź znajdziemy w Ewangelii według Jana 3:16 oraz 17:3 (odczytaj). Teraz zobaczmy, jak według Biblii będzie wyglądało życie w raju na ziemi.

17, 18. Skąd wiemy, że na całej ziemi zapanuje pokój i że będziemy bezpieczni?

17 Zło, wojny, przestępstwa i przemoc znikną na zawsze. Na ziemi nie będzie już złych ludzi. Będą na niej żyć tylko ci, którzy kochają Boga i są Mu posłuszni (Psalm 37:10, 11). Bóg ‛na całej ziemi położy kres wojnom’ (Psalm 46:9; Izajasza 2:4). Będzie panował pokój, którego nic nie zburzy! (Psalm 72:7).

18 Lud Jehowy będzie bezpieczny. Kiedy w czasach biblijnych Izraelici byli posłuszni Bogu, to czuli się bezpiecznie, bo On ich ochraniał (Kapłańska 25:18, 19). W raju nie będziemy się bać nikogo ani niczego. Już zawsze będziemy bezpieczni! (Odczytaj Izajasza 32:18; Micheasza 4:4).

19. Dlaczego możemy być pewni, że w nowym świecie będzie mnóstwo jedzenia?

19 Będzie mnóstwo jedzenia. „Ziemia będzie obficie rodzić zboże, będzie go mnóstwo nawet na szczytach gór” (Psalm 72:16). Jehowa, „nasz Bóg, będzie nam błogosławił” i „ziemia wyda swój plon” (Psalm 67:6).

20. Skąd wiemy, że ziemia stanie się rajem?

 20 Cała ziemia stanie się rajem. Będziemy mieli ładne domy i ogrody (odczytaj Izajasza 65:21-24; Objawienie 11:18). Cała ziemia będzie tak piękna jak ogród Eden. Jehowa da nam wszystko, czego potrzebujemy. Biblia mówi o Nim: „Otwierasz rękę i zaspokajasz pragnienie wszystkiego, co żyje” (Psalm 145:16).

21. Skąd wiemy, że ludzie nie będą się bali zwierząt?

21 Ludzie nie będą się bali zwierząt. Zwierzęta już nigdy nie skrzywdzą ludzi. Małe dzieci będą bezpieczne nawet przy zwierzętach, które dzisiaj są groźne (odczytaj Izajasza 11:6-9; 65:25).

22. Co Jezus zrobi dla chorych?

22 Nikt nie będzie chorował. Kiedy Jezus był na ziemi, uzdrowił wielu ludzi (Mateusza 9:35; Marka 1:40-42; Jana 5:5-9). Ale jako Król w Królestwie Bożym uzdrowi wszystkich. Nikt już nigdy nie powie: „Jestem chory” (Izajasza 33:24; 35:5, 6).

23. Co Bóg zrobi dla ludzi, którzy umarli?

23 Zmarli znowu będą żyć. Bóg obiecuje, że przywróci życie milionom ludzi, którzy umarli. „Nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15; odczytaj Jana 5:28, 29).

24. Co czujesz, kiedy myślisz o życiu w raju?

24 Każdy z nas ma wybór. Możemy poznawać Jehowę i być Mu posłuszni albo żyć po swojemu. Jeśli wybierzemy Jehowę, czeka nas wspaniała przyszłość. Jezus obiecał człowiekowi, który obok niego umierał: „Będziesz ze mną w raju” (Łukasza 23:43). Dowiedzmy się więcej o Jezusie Chrystusie i o tym, jak dzięki niemu spełnią się wspaniałe obietnice Boga.