Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 18

Czy mam oddać życie Bogu i zostać ochrzczony?

Czy mam oddać życie Bogu i zostać ochrzczony?

1. Nad czym być może się zastanawiasz?

POZNAŁEŚ już wiele nauk biblijnych, na przykład o tym, co się dzieje po śmierci, o zmartwychwstaniu i o życiu wiecznym (Kaznodziei 9:5; Łukasza 23:43; Jana 5:28, 29; Objawienie 21:3, 4). Możliwe, że zacząłeś chodzić na zebrania Świadków Jehowy i przekonałeś się, że wielbią Boga we właściwy sposób (Jana 13:35). Możliwe też, że zaprzyjaźniłeś się z Jehową i chciałbyś Mu służyć. Teraz być może się zastanawiasz: „Co mam zrobić, żeby służyć Bogu?”.

2. Dlaczego pewien Etiopczyk chciał zostać ochrzczony?

 2 Nad tym samym zastanawiał się pewien Etiopczyk. Jakiś czas po zmartwychwstaniu Jezusa głosił mu chrześcijanin o imieniu Filip. Wyjaśnił mu, że Jezus jest Mesjaszem. To, co Etiopczyk usłyszał, tak bardzo go poruszyło, że powiedział: „Patrz, woda. Co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony?” (Dzieje 8:26-36).

3. (a) Jaki nakaz Jezus dał swoim uczniom? (b) Jak powinien wyglądać chrzest?

3 Z Biblii wyraźnie wynika, że jeśli chcesz służyć Jehowie, powinieneś zostać ochrzczony. Jezus nakazał: „Pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich” (Mateusza 28:19). Jezus dał nam przykład, bo sam został ochrzczony. Podczas chrztu nie polano mu głowy wodą, ale całkowicie go w niej zanurzono (Mateusza 3:16). Dlatego dzisiejsi chrześcijanie też muszą zostać całkowicie zanurzeni w wodzie.

4. Co pokażesz innym, jeśli zostaniesz ochrzczony?

4 Kiedy ktoś przyjmuje chrzest, pokazuje innym, że naprawdę chce być przyjacielem Boga i Mu służyć (Psalm 40:7, 8). Może się zastanawiasz: „Co muszę zrobić, żeby zostać ochrzczony?”.

WIEDZA I WIARA

5. (a) Co najpierw musisz zrobić, żebyś mógł zostać ochrzczony? (b) Dlaczego to ważne, żebyś chodził na zebrania?

5 Zanim zostaniesz ochrzczony, musisz poznać Jehowę i Jezusa. Już zacząłeś to robić, bo studiujesz Biblię (odczytaj Jana 17:3). Ale to nie wystarczy.  Biblia mówi, że musisz ‛dokładnie poznać wolę Bożą’ (Kolosan 1:9). Dlatego bardzo ważne jest, żebyś chodził na wszystkie zebrania Świadków Jehowy. Dzięki temu twoja przyjaźń z Jehową będzie coraz silniejsza (Hebrajczyków 10:24, 25).

Zanim zostaniesz ochrzczony, musisz poznawać Biblię

6. Jak dobrze powinieneś znać Biblię przed chrztem?

6 Oczywiście Jehowa nie wymaga, żebyś przed chrztem znał Biblię w każdym szczególe. Nie wymagał tego również od wspomnianego Etiopczyka (Dzieje 8:30, 31). Przecież będziemy poznawać Boga przez całą wieczność (Kaznodziei 3:11). Ale żebyś został ochrzczony, powinieneś znać podstawowe nauki biblijne i się z nimi zgadzać (Hebrajczyków 5:12).

7. W czym pomogło ci studium Biblii?

7 Biblia mówi: „Bez wiary nie można się podobać Bogu” (Hebrajczyków 11:6). Tak więc jeszcze przed chrztem musisz rozwinąć wiarę. W Biblii czytamy, że kiedy niektórzy mieszkańcy starożytnego Koryntu usłyszeli, o czym głoszą uczniowie Jezusa, ‛uwierzyli i dali się ochrzcić’ (Dzieje 18:8). Podobnie ty dzięki studium Biblii uwierzyłeś w obietnice Jehowy oraz w ofiarę Jezusa, która może nas uwolnić od grzechu i śmierci (Jozuego 23:14; Dzieje 4:12; 2 Tymoteusza 3:16, 17).

MÓW INNYM, CZEGO UCZY BIBLIA

8. Dzięki czemu będziesz chciał mówić innym o tym, czego się uczysz?

8 Kiedy będziesz coraz lepiej poznawał Biblię  i zobaczysz, jak pomaga ci w życiu, twoja wiara stanie się jeszcze silniejsza. Będziesz chciał dzielić się wiedzą z Biblii z innymi (Jeremiasza 20:9; 2 Koryntian 4:13). A z kim możesz się nią dzielić?

Wiara powinna pobudzać cię do tego, żebyś dzielił się wiedzą z Biblii z innymi

9, 10. (a) Z kim możesz rozmawiać o tym, czego się uczysz? (b) Co powinieneś zrobić, jeśli chcesz głosić razem ze zborem?

9 O tym, czego się uczysz, możesz rozmawiać z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami lub współpracownikami. Pamiętaj, żeby zawsze robić to życzliwie. Z czasem będziesz mógł głosić razem ze zborem. Kiedy uznasz, że jesteś na to gotowy, powiedz o tym osobie, która studiuje z tobą Biblię. Jeśli ona też uzna, że jesteś gotowy, i jeśli żyjesz zgodnie z zasadami biblijnymi, to razem spotkacie się z dwoma starszymi zboru.

10 Jak będzie wyglądało to spotkanie? Starsi porozmawiają z tobą, żeby się upewnić, czy rozumiesz podstawowe nauki biblijne i w nie wierzysz, czy zgodnie z nimi żyjesz i czy naprawdę chcesz zostać Świadkiem Jehowy. Nie musisz się bać tej rozmowy. Pamiętaj, że starsi troszczą się o wszystkich członków zboru, również o ciebie (Dzieje 20:28; 1 Piotra 5:2, 3). Po tym spotkaniu starsi powiedzą ci, czy możesz zostać głosicielem.

11. Dlaczego to ważne, żebyś zmienił swoje życie, zanim zostaniesz głosicielem?

11 Być może starsi powiedzą ci, że powinieneś coś jeszcze w życiu zmienić. Dlaczego takie zmiany są ważne? Bo kiedy rozmawiamy z innymi o Jehowie, to Go reprezentujemy. Dlatego musimy żyć tak,  żeby przynosić Mu chwałę (1 Koryntian 6:9, 10; Galatów 5:19-21).

OKAŻ SKRUCHĘ I SIĘ NAWRÓĆ

12. Dlaczego każdy człowiek musi okazać skruchę?

12 Zanim będziesz mógł zostać ochrzczony, musisz zrobić coś jeszcze. Apostoł Piotr powiedział: „Okażcie skruchę i nawróćcie się, żeby zostały zmazane wasze grzechy” (Dzieje 3:19). Co to znaczy okazać skruchę? To znaczy bardzo żałować grzechów, które się popełniło. Na przykład musisz okazać skruchę, jeśli dopuszczałeś się niemoralnych kontaktów seksualnych. Skrucha jest konieczna nawet wtedy, gdy całe życie starałeś się robić to, co właściwe. Dlaczego? Bo wszyscy grzeszymy i potrzebujemy Bożego przebaczenia (Rzymian 3:23; 5:12).

13. Co to znaczy nawrócić się?

13 Ale czy wystarczy tylko żałować tego, co się robiło? Nie. Piotr powiedział też: „Nawróćcie się”. Oznacza to, że musisz zerwać z tym, co złe, i zacząć robić to, co dobre. Wyobraź sobie, że podróżujesz gdzieś po raz pierwszy. W pewnym momencie zauważasz, że jedziesz w złym kierunku. Co zrobisz? Na pewno zwolnisz, zatrzymasz się, zawrócisz i pojedziesz we właściwą stronę. Podobnie podczas studium Biblii mogłeś zauważyć, że musisz coś w życiu zmienić. Bądź gotowy się nawrócić — wprowadź niezbędne zmiany i zacznij robić to, co właściwe.

 ODDAJ SWOJE ŻYCIE BOGU

Czy obiecałeś Jehowie, że będziesz Mu służył?

14. Co to znaczy oddać swoje życie Bogu?

14 Kolejnym ważnym krokiem jest oddanie swojego życia Jehowie. Co to znaczy? Ktoś oddaje życie Jehowie, kiedy obiecuje Mu w modlitwie, że będzie służył tylko Jemu i że spełnianie Jego woli będzie stawiał na pierwszym miejscu (Łukasza 4:8).

15, 16. Co może pobudzić kogoś do oddania życia Bogu?

15 Obietnica składana Bogu Jehowie przypomina obietnicę składaną ukochanej osobie, z którą chce się spędzić życie. Pomyśl o mężczyźnie, który spotyka się z kobietą. Im lepiej ją poznaje, tym bardziej ją kocha i chce się z nią ożenić. Chociaż to poważna decyzja, to z miłości jest gotowy wziąć na siebie tę odpowiedzialność.

16 Im lepiej poznajesz Jehowę, tym bardziej Go kochasz i chcesz robić wszystko, żeby Mu się podobać. Pobudzi cię to do obiecania Jehowie w modlitwie, że będziesz Mu służył. Biblia mówi, że każdy, kto chce naśladować Jezusa, musi ‛wyrzec się samego siebie’ (Marka 8:34). Co to oznacza? Że posłuszeństwo wobec Jehowy powinno być dla ciebie najważniejsze — ważniejsze niż twoje własne pragnienia i cele (odczytaj 1 Piotra 4:2).

NIE BÓJ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

17. Dlaczego niektórzy nie oddają życia Jehowie?

17 Niektórzy nie oddają życia Jehowie, bo obawiają się, że nie dotrzymają swojej obietnicy i Go rozczarują. Innym może się wydawać, że dopóki  nie oddadzą Jehowie swojego życia, to nie są przed Nim odpowiedzialni za to, co robią.

18. Co ci pomoże pokonać obawy, że rozczarujesz Jehowę?

18 W pokonaniu obaw, że rozczarujesz Jehowę, pomoże ci miłość do Niego. Jeśli Go kochasz, będziesz robił wszystko, żeby dotrzymać obietnicy (Kaznodziei 5:4; Kolosan 1:10). Nie pomyślisz, że spełnianie woli Jehowy jest za trudne. Apostoł Jan napisał: „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. A przecież Jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3).

19. Dlaczego nie musisz się obawiać oddania swojego życia Jehowie?

19 Żeby oddać swoje życie Jehowie, nie musisz być doskonały. On nigdy nie oczekuje od nas więcej, niż możemy Mu dać (Psalm 103:14). Jehowa pomoże ci robić to, co właściwe (Izajasza 41:10). Ufaj Mu całym sercem, a „On wyprostuje twoje ścieżki” (Przysłów 3:5, 6).

PUBLICZNE WYZNANIE, KTÓRE PROWADZI DO WYBAWIENIA

20. Co jest kolejnym krokiem, gdy już oddasz życie Jehowie?

20 Czy już oddałeś swoje życie Jehowie? Jeśli tak, to jesteś gotowy na kolejny krok. Powinieneś zostać ochrzczony.

21, 22. Jak możesz ‛publicznie wyznać’ swoją wiarę?

21 Najpierw powiedz koordynatorowi grona starszych w swoim zborze, że już oddałeś życie Jehowie i chciałbyś zostać ochrzczony. Poprosi on niektórych starszych, żeby omówili z tobą podstawowe  nauki biblijne. Jeśli uznają, że jesteś gotowy, powiedzą ci, że możesz zostać ochrzczony na najbliższym zgromadzeniu lub kongresie Świadków Jehowy. Zostanie tam wygłoszony wykład na temat znaczenia chrztu. Później mówca zada  dwa proste pytania. Jeśli odpowiesz na nie twierdząco, ‛publicznie wyznasz’ swoją wiarę (Rzymian 10:10).

22 Potem zostaniesz ochrzczony. Będziesz całkowicie zanurzony w wodzie. Twój chrzest pokaże  wszystkim, że oddałeś życie Bogu i od tej pory jesteś Świadkiem Jehowy.

CO OZNACZA CHRZEST

23. Co to znaczy być ochrzczonym „w imię Ojca, Syna i ducha świętego”?

23 Jezus powiedział, że jego uczniowie mają być ochrzczeni „w imię Ojca, Syna i ducha świętego” (odczytaj Mateusza 28:19). Co to znaczy? Musisz uznawać władzę Jehowy i rolę Jezusa w Jego zamierzeniu. Musisz też uznawać to, jak Jehowa posługuje się duchem świętym do spełniania swojej woli (Psalm 83:18; Mateusza 28:18; Galatów 5:22, 23; 2 Piotra 1:21).

Swoim chrztem pokażesz, że chcesz spełniać wolę Bożą

24, 25. (a) Co oznacza chrzest? (b) Co omówimy w ostatnim rozdziale?

24 Chrzest wyobraża coś bardzo ważnego. Zanurzenie w wodzie oznacza, że w sensie przenośnym umarłeś, czyli porzuciłeś poprzedni styl życia. Z kolei wynurzenie oznacza, że zacząłeś nowe życie, które poświęcisz na spełnianie woli Bożej. Od tego momentu będziesz służył Jehowie. Pamiętaj, że nie oddajesz życia żadnemu człowiekowi, organizacji ani działalności — oddajesz życie samemu Bogu.

25 Ten krok pomoże ci umocnić przyjaźń z Bogiem (Psalm 25:14). Nie znaczy to, że sam chrzest gwarantuje wybawienie. Apostoł Paweł napisał: „Wypracowujcie swoje wybawienie” (Filipian 2:12). Chrzest to dopiero początek. Co możesz robić, żeby zawsze być blisko Jehowy? Na to pytanie odpowie ostatni rozdział tej książki.