Pierwszy List Jana 5:1-21

5  Wszyscy, którzy wierzą, że Jezus jest Chrystusem, są dziećmi Bożymi*+. I każdy, kto kocha Ojca*, kocha też Jego dzieci*.  Dzieci Boże+ kochamy wtedy, gdy kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania.  Bo miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań+. A przecież Jego przykazania nie są uciążliwe+,  skoro wszyscy, którzy są dziećmi Bożymi*, zwyciężają świat+. A tym, czym zwyciężamy świat, jest nasza wiara+.  Kto może zwyciężyć świat?+ Czy nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?+  Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł poprzez wodę i krew. Nie przyszedł przez samą wodę+, ale przez wodę i krew+. A duch świadczy+ o tym, ponieważ duch jest prawdą.  Bo jest trzech, którzy świadczą:  duch+, woda+ i krew+. Ci trzej świadkowie są ze sobą zgodni.  Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to o ileż ważniejsze jest świadectwo Boga. Jest to przecież świadectwo samego Boga o Jego własnym Synu. 10  Kto wierzy w Syna Bożego, przyjął w sercu to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą+, bo nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. 11  A to świadectwo jest takie: Bóg dał nam życie wieczne+ i dał je poprzez swojego Syna+. 12  Kto uznaje Syna, ma życie wieczne. Kto nie uznaje Syna Bożego, nie ma życia wiecznego+. 13  Piszę to wam, żebyście wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, wiedzieli, że macie życie wieczne+. 14  Ponadto ufamy*+, że o cokolwiek prosimy zgodnie z wolą Boga, On nas wysłuchuje+. 15  A skoro wiemy, że wysłuchuje każdej naszej prośby, to jesteśmy pewni, że otrzymamy to, o co Go prosiliśmy+. 16  Jeśli ktoś zobaczy, że jego brat popełnia grzech, który nie prowadzi do śmierci, to ma się za niego modlić, a Bóg da mu życie+. Chodzi o tych, którzy nie popełniają grzechu prowadzącego do śmierci. Jest jednak grzech, który do niej prowadzi+. Ale nie mówię nikomu, żeby modlił się w sprawie takiego grzechu. 17  Wszelka nieprawość jest grzechem+. A jednak jest grzech, który nie prowadzi do śmierci. 18  Wiemy, że nikt, kto jest dzieckiem Bożym*, nie trwa w grzechu, ale Syn Boży* chroni kogoś takiego, a Niegodziwiec nie może go pochwycić*+. 19  Wiemy, że pochodzimy od Boga, ale cały świat podlega mocy Niegodziwca+. 20  Wiemy jednak, że Syn Boży przyszedł+ i obdarzył nas wnikliwością*, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę o prawdziwym Bogu. Jesteśmy z Nim w jedności+ poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak, to jest prawdziwy Bóg i życie wieczne+. 21  Dzieci, strzeżcie się bożków+.

Przypisy

Dosł. „zrodzonego z Niego”.
Dosł. „narodzili się z Boga”.
Dosł. „Tego, który zrodził”.
Dosł. „wszystko, co jest zrodzone z Boga”.
Lub „mamy swobodę mowy”.
Lub „nie zaciska na nim swojego chwytu”.
Dosł. „ten, który zrodził się z Boga”.
Dosł. „zrodzony z Boga”.
Dosł. „zdolnością umysłu; intelektem”.

Komentarze

Multimedia