Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 8

Czym jest Królestwo Boże?

Czym jest Królestwo Boże?

1. Jaką modlitwę teraz omówimy?

MILIONY ludzi zna modlitwę „Ojcze nasz”, nazywaną też Modlitwą Pańską. Jezus podał ją, żeby pokazać swoim uczniom, o co mają się modlić. Dlaczego ta modlitwa jest dla nas ważna?

2. O jakie trzy ważne rzeczy Jezus uczył nas się modlić?

2 Jezus powiedział: „Macie więc modlić się w ten sposób: ‚Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi’” (odczytaj Mateusza 6:9-13). Dlaczego Jezus uczył nas, żeby modlić się o te trzy rzeczy? (Zobacz dodatek 20).

3. Czego dowiemy się o Królestwie Bożym?

3 Wiemy już, że Bóg ma na imię Jehowa. Omówiliśmy też, jaka jest Jego wola co do ludzi i ziemi. Ale co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział: „Niech przyjdzie Twoje Królestwo”? Dowiedzmy się, czym jest Królestwo Boże, co ono zrobi i jak uświęci imię Boga.

CZYM JEST KRÓLESTWO BOŻE?

4. Czym jest Królestwo Boże i kto jest w nim Królem?

4 Królestwo Boże to rząd w niebie, który utworzył Jehowa. Na Króla w tym Królestwie wybrał Jezusa. Jezus to „Król królujących i Pan panujących”  (1 Tymoteusza 6:15). Może zrobić o wiele więcej dobrego niż jakikolwiek władca na ziemi. Jest też potężniejszy niż wszyscy inni władcy razem wzięci.

5. Skąd będzie panował rząd Boga i nad czym?

5 Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus wrócił do nieba. Później Jehowa ustanowił go Królem w swoim Królestwie (Dzieje 2:33). Rząd Boga będzie panował nad ziemią z nieba (Objawienie 11:15). Właśnie dlatego Biblia nazywa ten rząd „niebiańskim Królestwem” (2 Tymoteusza 4:18).

6, 7. Dlaczego Jezus jest lepszym władcą niż jakikolwiek człowiek?

6 Biblia mówi, że Jezus jest lepszym władcą niż jakikolwiek człowiek, bo tylko on jest nieśmiertelny (1 Tymoteusza 6:16). Każdy inny władca wcześniej czy później umiera, ale Jezus nigdy nie umrze. Wszystko, co dla nas zrobi, będzie trwało wiecznie.

7 Pewne proroctwo biblijne zapowiadało, że Jezus będzie Królem sprawiedliwym i współczującym. Czytamy tam: „Spocznie na nim duch Jehowy, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch wiedzy i bojaźni przed Jehową. Bojaźń przed Jehową będzie sprawiać mu radość. Nie będzie osądzał tylko na podstawie tego, co widzi, ani upominał tylko na podstawie tego, co słyszy. Uczciwie osądzi tych, którzy niewiele znaczą” (Izajasza 11:2-4). Czy chciałbyś mieć takiego władcę?

8. Skąd wiemy, że Jezus nie będzie rządził sam?

8 Bóg postanowił, że w niebie razem z Jezusem będą rządzić niektórzy ludzie. Na przykład apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: „Jeśli wytrwamy, to  razem z nim będziemy też królować” (2 Tymoteusza 2:12). Ilu ludzi będzie rządzić razem z Jezusem?

9. Ilu ludzi będzie rządzić razem z Jezusem? Kiedy Bóg zaczął ich wybierać?

9 Jak czytaliśmy w rozdziale 7 tej książki, apostoł Jan zobaczył w wizji Jezusa jako Króla w niebie, a z nim 144 000 innych królów (odczytaj Objawienie 14:1). Kim oni są? Jan wyjaśnił: „Stale podążają za Barankiem [czyli Jezusem], dokądkolwiek idzie. Zostali kupieni spośród ludzi” (Objawienie 14:4). Mowa tu o 144 000 wiernych chrześcijan, których Bóg wybrał, żeby ‛królowali nad ziemią’ (Objawienie 5:10). Po śmierci są wskrzeszani do życia w niebie. Jehowa zaczął wybierać wiernych chrześcijan do grupy 144 000 w czasach apostołów, czyli w I wieku n.e.

10. Jak to, że Jehowa wybrał na królów Jezusa i 144 000 ludzi, świadczy o Jego miłości?

10 To, że Jehowa wybrał na królów Jezusa i niektórych ludzi, świadczy o Jego miłości. Jezus będzie dobrym władcą, bo nas rozumie. Wie, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy cierpieć. Paweł napisał, że Jezus umie się „wczuć w nasze słabości” i że „jak my został wypróbowany pod każdym względem” (Hebrajczyków 4:15; 5:8). Również każdy ze 144 000 królów wie, jak to jest być człowiekiem. Ale oprócz tego wiedzą oni, co to znaczy być niedoskonałym i chorować. Dlatego możemy mieć pewność, że będą dobrze rozumieć nasze uczucia i problemy.

 CO ZROBI KRÓLESTWO BOŻE?

11. Dlaczego Jezus uczył ludzi modlić się o to, żeby wola Boża działa się w niebie?

11 Jezus uczył ludzi modlić się o to, żeby wola Boża działa się w niebie. Dlaczego? Z rozdziału 3 dowiedzieliśmy się, że Szatan Diabeł zbuntował się przeciwko Jehowie. Po buncie Jehowa pozwolił Szatanowi i innym niewiernym aniołom, czyli demonom, jeszcze przez jakiś czas zostać w niebie. Tak więc nie wszyscy w niebie słuchali wtedy Boga. O Szatanie i demonach dowiemy się więcej z rozdziału 10.

12. Jakie dwa ważne wydarzenia opisuje Księga Objawienia 12:10?

12 Biblia mówi, że wkrótce po tym, jak Jezus został Królem w Królestwie Bożym, stoczył z Szatanem bitwę (odczytaj Objawienie 12:7-10). Księga Objawienia 12:10 opisuje dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, zaczyna panować Królestwo Boże, którego Królem zostaje Jezus Chrystus. Po drugie, Szatan zostaje zrzucony z nieba na ziemię. Jak przekonamy się później, te wydarzenia są już za nami.

13. Jak zareagowali aniołowie, kiedy Szatan został wyrzucony z nieba?

13 Biblia opisuje, że kiedy Szatan i demony zostali wyrzuceni z nieba, wierni aniołowie bardzo się cieszyli. W Księdze Objawienia 12:12 czytamy: „Cieszcie się, niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie!”. Teraz w niebie już wszyscy spełniają wolę Bożą, dlatego panuje tam pokój i jedność.

Odkąd Szatan i demony zostali wyrzuceni z nieba, na ziemi jest coraz więcej cierpień. Ale te cierpienia niedługo się skończą

14. Co się dzieje na ziemi, odkąd Szatan został wyrzucony z nieba?

 14 Jednak na ziemi sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ludzie bardzo cierpią. Dlaczego? Biblia wyjaśnia: „Zstąpił do was Diabeł, który pała wielkim gniewem, bo wie, że ma mało czasu” (Objawienie 12:12). Szatan jest wściekły, bo został wyrzucony z nieba i wie, że jego dni są policzone. Za wszelką cenę próbuje ściągać na ludzi problemy, ból i cierpienia.

15. Jaka jest wola Boża co do ziemi?

15 Ale wola Boga co do ziemi się nie zmieniła. On dalej chce, żeby ludzie byli doskonali i żyli wiecznie w raju (Psalm 37:29). Dzięki Królestwu Bożemu stanie się to możliwe. W jaki sposób?

16, 17. Czego o Królestwie Bożym dowiadujemy się z Księgi Daniela 2:44?

16 Proroctwo z Księgi Daniela 2:44 mówi: „Za dni tych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie w ręce żadnego innego ludu. Zmiażdży wszystkie te królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać wiecznie”. Czego o Królestwie Bożym dowiadujemy się z tego proroctwa?

17 Po pierwsze, Królestwo Boże miało zacząć panować „za dni tych królów”. To znaczy, że na ziemi miały wtedy istnieć inne rządy. Po drugie, Królestwo Boże będzie panować wiecznie — żaden inny rząd nigdy go nie zastąpi. I po trzecie, między Królestwem Bożym a rządami tego świata wybuchnie wojna. Królestwo Boże zwycięży i będzie  jedynym rządem na ziemi — i to najlepszym z możliwych!

18. Jak nazywa się ostateczna wojna między Królestwem Bożym a rządami tego świata?

18 Co ma się dziać przed wojną między Królestwem Bożym a rządami tego świata? Jak czytamy w Biblii, demony będą zwodzić „królów całej ziemi, żeby zgromadzić ich na wojnę, która ma się rozegrać w wielkim dniu Wszechmocnego Boga” (Objawienie 16:14, 16). Ta ostateczna wojna nazywa się Armagedon. Rządy tego świata będą walczyć z Królestwem Bożym, ale zostaną pokonane. (Zobacz dodatek 10).

19, 20. Dlaczego potrzebujemy Królestwa Bożego?

19 Dlaczego potrzebujemy Królestwa Bożego? Co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, jesteśmy grzeszni, dlatego chorujemy i umieramy. Biblia mówi, że kiedy zapanuje Królestwo Boże, będziemy żyć wiecznie. W Ewangelii według Jana 3:16 czytamy: „Bóg tak bardzo kocha ludzi, że dał swojego jednorodzonego Syna, żeby nikt, kto w niego wierzy, nie zginął, ale mógł żyć wiecznie”.

20 Po drugie, na świecie jest mnóstwo złych ludzi, którzy kłamią, są nieuczciwi i nie mają żadnych zasad moralnych. Nie możemy nic z tym zrobić, ale Bóg może. Zniszczy w Armagedonie tych, którzy nie chcą się zmienić (odczytaj Psalm 37:10). Po trzecie, dzisiejsze rządy są okrutne albo skorumpowane i nie są w stanie rozwiązać problemów na świecie. Poza tym nie robią nic, żeby ludzie byli  posłuszni Bogu. Jak mówi Biblia, „człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (Kaznodziei 8:9).

21. Co zrobi Królestwo Boże, żeby na ziemi działa się wola Boża?

21 Po Armagedonie Królestwo Boże sprawi, że na ziemi będzie się działa wola Boża. Na przykład pozbędzie się ono Szatana i demonów (Objawienie 20:1-3). Nikt już nie zachoruje ani nie umrze. Dzięki okupowi ludzie, którzy są wierni Bogu, będą żyli wiecznie w raju (Objawienie 22:1-3). Królestwo to uświęci też imię Boga, czyli oczyści je z zarzutów. Wtedy wszyscy ludzie będą czcić Jehowę. (Zobacz dodatek 21).

KIEDY JEZUS ZOSTAŁ KRÓLEM?

22. Skąd wiemy, że Jezus nie został Królem, gdy był na ziemi ani od razu po zmartwychwstaniu?

22 Gdy Jezus był na ziemi, uczył ludzi modlić się: „Niech przyjdzie Twoje Królestwo”. Wynika z tego, że rząd Boga jeszcze wtedy nie przyszedł. Jehowa miał go utworzyć i ustanowić Jezusa Królem dopiero w przyszłości. Czy Jezus został Królem od razu po powrocie do nieba? Nie. Wskazują na to słowa  apostołów Piotra i Pawła. Jakiś czas po zmartwychwstaniu Jezusa wyjaśnili, że spełniło się na nim proroctwo z Psalmu 110:1. Jehowa powiedział tam: „Zasiadaj po mojej prawej stronie, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich nóg” (Dzieje 2:32-35; Hebrajczyków 10:12, 13). Stąd wniosek, że Jezus musiał poczekać, aż zostanie Królem.

Królestwo Boże sprawi, że na ziemi będzie się działa wola Boża

23. (a) Kiedy Jezus został Królem w Królestwie Bożym? (b) Czego dowiesz się z następnego rozdziału?

23 Kiedy Jezus został Królem? W roku 1914. Już wiele lat wcześniej pokorni chrześcijanie zrozumieli, że od tego roku zaczną się spełniać pewne proroctwa biblijne. I faktycznie tak się stało. Wydarzenia, które od roku 1914 dzieją się na świecie, są dowodem, że właśnie wtedy Jezus zaczął panować (Psalm 110:2). Wkrótce potem Szatan został zrzucony na ziemię i teraz ma już „mało czasu” (Objawienie 12:12). Biblia nazywa ten okres „dniami ostatnimi”. W następnym rozdziale poznasz więcej dowodów na to, że właśnie w tym okresie żyjemy. Dowiesz się też, że wola Boga zacznie się dziać na ziemi już naprawdę niedługo. (Zobacz dodatek 22).