List do Kolosan 1:1-29

1  Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Chrystusa Jezusa, i nasz brat Tymoteusz+  do świętych w Kolosach, do wiernych braci będących w jedności z Chrystusem: Niech Bóg, nasz Ojciec, okazuje wam niezasłużoną życzliwość i udziela pokoju.  Zawsze, gdy się za was modlimy, dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa,  bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym  ze względu na nadzieję zarezerwowaną dla was w niebiosach+. O tej nadziei usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, dzięki dobrej nowinie,  która do was dotarła. Ta dobra nowina wydaje owoce i szerzy się na całym świecie+. I tak samo jest wśród was od dnia, gdy usłyszeliście i dokładnie poznaliście prawdę o niezasłużonej życzliwości Bożej.  Dowiedzieliście się o niej od naszego kochanego Epafrasa+, naszego współniewolnika, który jest wiernym sługą Chrystusa i działa w naszym imieniu.  To on opowiedział nam o waszej miłości, którą przejawiacie z pomocą ducha*.  Właśnie dlatego od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was+ i prosić, żebyście dokładnie poznali wolę Bożą*+, zdobyli wszelką mądrość i duchowe zrozumienie+ 10  i postępowali, jak przystało na sług Jehowy*, tak by Mu się w pełni podobać, dalej wydając owoce w postaci wszelkich dobrych czynów i pogłębiając dokładną wiedzę o Bogu+. 11  Niech On stosownie do swojej wielkiej potęgi umocni was wszelką mocą+, żebyście mogli znieść wszystko cierpliwie i z radością 12  i dziękować Ojcu, że z Jego pomocą staliście się godni otrzymać dziedzictwo, które przypada świętym+ przebywającym w świetle. 13  On nas uwolnił spod władzy ciemności+ i przeniósł do królestwa swojego ukochanego Syna, 14  poprzez którego dostępujemy wyzwolenia na podstawie okupu — przebaczenia naszych grzechów+. 15  On jest obrazem niewidzialnego Boga+, pierwszym* spośród całego stworzenia+. 16  Wszystko inne w niebie i na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, zwierzchnictwa, rządy, czy władze — zostało stworzone za jego pośrednictwem+. Wszystko to zostało stworzone poprzez niego+ i dla niego. 17  On był przed wszystkim innym+ i wszystko inne zaczęło istnieć za jego pośrednictwem. 18  On też jest głową ciała, zboru+. On jest początkiem, jest pierworodnym z umarłych+, żeby był pierwszy we wszystkim. 19  Bo Bogu się spodobało, żeby w nim znalazła się* cała pełnia+ 20  i żeby poprzez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne+ — czy to na ziemi, czy w niebiosach — ustanawiając pokój przez krew+, którą on przelał na palu męki*. 21  Właśnie was, którzy kiedyś byliście wrogami Boga, oddalonymi od Niego, bo skupialiście umysły na niegodziwych uczynkach, 22  On teraz pojednał ze sobą za sprawą tego, który wydał na śmierć swoje ludzkie ciało. Zrobił to, żebyście mogli być w Jego oczach święci, nieskalani, bez zarzutu+ — 23  oczywiście pod warunkiem że zachowujecie wiarę+, mocno osadzeni na fundamencie+ i niezachwiani+, i że odkąd usłyszeliście dobrą nowinę, nie dajecie się odwieść od swojej nadziei. Ta dobra nowina była głoszona na całym świecie*+ i ja, Paweł, stałem się jej sługą+. 24  Cieszę się teraz ze swoich cierpień ze względu na was+. Znoszę udręki jak Chrystus i uważam, że moje ciało nie zaznało ich jeszcze w pełnej mierze na rzecz jego ciała+, czyli zboru+. 25  Stałem się sługą tego zboru, bo dla waszego dobra Bóg powierzył mi zadanie*+, żebym w pełni rozgłosił słowo Boże — 26  świętą tajemnicę+, która od minionych systemów rzeczy* i od minionych pokoleń była ukryta+, a teraz została ujawniona Jego świętym sługom+. 27  Bóg zechciał wyjawić innym narodom, jak wspaniałe bogactwo się z nią wiąże+. Tą świętą tajemnicą jest Chrystus będący w jedności z wami — co oznacza dla was nadzieję na udział w jego chwale+. 28  To o nim głosimy, napominając i z wszelką mądrością nauczając każdego człowieka, żeby każdego postawić przed Bogiem jako dojrzałego ucznia Chrystusa*+. 29  Właśnie w tym celu ciężko pracuję, wytężam się z pomocą Jego siły, która potężnie na mnie oddziałuje+.

Przypisy

Dosł. „waszej miłości w duchu”.
Lub „zostali napełnieni dokładną wiedzą o woli Bożej”.
Dosł. „pierworodnym”.
Dosł. „zamieszkała”.
Lub „wszelkiemu stworzeniu pod niebem”.
Lub „obowiązki szafarza”.
Lub „minionych epok”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „jako zupełnego w jedności z Chrystusem”.

Komentarze

Multimedia