Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | MATEUS 22-23

Dulika koipango ivali inene

Dulika koipango ivali inene

22:36-39

Longifa Mateus 22:36-39, u tofe mo oitwa melandulafano nghee sha fimana okukala pokwoongala kwopaKriste:

  • Tu tuwe omukumo

  • Tu twe omukumo ovamwatate

  • Tu longele Jehova nokuulika kutya otu mu hole

Omolwashike tu na okukendabala okuya kokwoongala nonande otu kale tu udite twa fa twa loloka notu wete kutya itatu ka mona ko ouwa?

Omeenghedi vali dilipi hatu dulu okuulika kutya ohatu dulika koipango oyo ivali inene?