Inda koshikalimo

Elesho lOmbibeli molupe loshinyandwa

Oto dulu okupwilikina koungalo velesho lOmbibeli olo li li molupe loshinyandwa.

 

TALA