Inda koshikalimo

Ongulumambo

Tala oishangomwa yetu ya kanghamena kOmbiibeli mongulumambo yetu. Lesha, ile tapa kointaneta oifo yOshungonangelo nosho yo Kala Oupafi! oyo opo ya piti noinima ikwao oyo ya ulikwa pedu. Pwilikina oshali omawi oishangomwa yetu momalaka mahapu. Tala, ile tapa ouvidio momalaka mahapu, mwa kwatelwa omalaka okuudika.

 

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

OSHUNGONANGELO

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

OSHUNGONANGELO

Omambo noumbo

Omalunduluko amwe oo a ningwa moishangomwa yopaelectronika otashi dulika itaa ka holoka manga moishongomwa oyo ya pilindwa.

Oileshomwa oyo ya pita poshoongalele

Efiku keshe konima yoshoongalele tala ile tapa oileshomwa oyo ya pita.

Oinima ipe

Eedjo da wedwa po

Ongulumambo yokointaneta (opens new window)

Konga omauyelele kointaneta e na sha noikundafanwa yOmbibeli to longifa oishangomwa yEendombwedi daJehova.